Informatie en voorwaarden Fast Access met Gezichtsherkenning bij Fair Play Casino

 

 1. Doel van Gegevensverwerking:
  De gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt voor het uitvoeren van toegangscontrole tot Fair Play Casino. Dit omvat het identificeren van personen die toegang willen en toegang te verlenen indien daar geen belemmeringen voor zijn.

 2. Grondslag voor de Gegevensverwerking:
  Uw expliciete toestemming. Door het aanvinken van de hokjes voor de toestemmingsvragen en het onderteken van deze voorwaarden, geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen identificeren bij onze toegangscontrole.

 3. Verzamelde Gegevens:
  We zullen bepaalde biometrische gegevens verzamelen, zoals gezichtspatronen, die nodig zijn om uw identiteit te verifiëren. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan toegangscontrole. Daarnaast verzamelen wij de benodigde gegevens die wij moeten verzamelen voor de leeftijds- en Crukscontrole. Deze gegevens zijn uw voornaam, achternaam, geboortedatum, Burgerservicenummer, geboorteplaats en een foto van uw gezicht. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring op www.fairplay.nl.

 4. Opslag en Beveiliging:
  Uw biometrische gegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Dit geldt ook voor de overige gegevens die wij van u verwerken. Uw BSN slaan wij niet op, maar gebruiken wij slechts eenmalig om uw gegevens te matchen met het Crukssysteem van de Kansspelautoriteit.

 5. Bewaartermijn:
  Uw biometrische gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het beoogde doel, namelijk het uitvoeren van toegangscontroles als u Fair Play Casino wilt betreden. Na uitvoering van de toegangscontrole slaan wij enkel een versleutelde gezichtsvector op in uw account bij Fair Play Casino. Dat betekent dat wij de foto die u moet nemen voor de gezichtsscan, direct verwijderen nadat de toegangscontrole is voltooid. Als u voor een periode van langer dan drie maanden onze vestigingen niet bezoekt, verwijderen wij uw biometrische gegevens (de gezichtsvector) automatisch. Uw overige gegevens bewaren wij zolang als wet- en regelgeving ons voorschrijven.

 6. Delen van gegevens:
  Wij delen uw gegevens met derde partijen die de software leveren voor het uitvoeren van de toegangscontrole met gezichtsherkenning.

 7. Toegang en Controle:
  U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met een medewerker in ons Fair Play Casino.

 8. Vrijwilligheid:
  Uw deelname aan Fast Access met Gezichtsherkenning is volledig vrijwillig. U kunt ervoor kiezen om niet deel te nemen en gebruik te maken van alternatieve toegangscontrolemethoden, zoals met identiteitsbewijs of Fair Play Member Card.

 9. Intrekking van Toestemming:
  U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor het gebruik van gezichtsherkenning door contact op te nemen met een van onze medewerkers of onze Functionaris Gegevensbescherming.

 10. Klachten:
  Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met deze voorwaarden worden verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens.


Functionaris Gegevensbescherming: 

Naam: M. Westphal,  

Contactgegevens: fg@jhgroup.nl 


Door toestemming te geven voor het gebruik van Gezichtsherkenning voor Fast Access in Fair Play Casino, verklaart u dat u deze informatie en voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. 


 

Fair Play Card