Voorwaarden voor het gebruik van gezichtsherkenning voor Fast Access tot Fair Play Casino

 

1. Inleiding

1.1. Deze Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie ("Gezichtsherkenning") voor snelle toegang tot Fair Play Casino ("het Casino"). Door Gezichtsherkenning te gebruiken, stemt u in met de naleving van deze Voorwaarden.

1.2. Fair Play Casino behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, en dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


2. Gebruik van Gezichtsherkenning

2.1. Gezichtsherkenning is een optionele service die door het Casino wordt aangeboden om de beveiliging en efficiëntie van de toegang tot de locatie te verbeteren.

2.2. U dient toestemming te geven voor de verzameling, opslag en verwerking van uw biometrische gegevens (uitsluitend) met het doel Fast Access tot het Casino mogelijk te maken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Privacyverklaring Fast Access met Gezichtsherkenning


3. Toegangscontrole

3.1. Fair Play Casino behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of het gebruik van Gezichtsherkenning naar eigen goeddunken op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot veiligheidsredenen, niet-naleving van deze Voorwaarden of wettelijke verplichtingen, zoals de controle aan het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks).

3.2. U bent verantwoordelijk voor het presenteren van uw Fair Play Membercard met de QR-code als toegangspas om uw identiteit te verifiëren en toegang te krijgen tot het Casino via de Gezichtsherkenning. U dient uw Fair Play Membercard met de QR-code te tonen om gebruik te kunnen maken van de Gezichtsherkenning-technologie.

3.3. Het is niet toegestaan de Fair Play Membercard met anderen te delen. U bent verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw membercard. Indien u uw Fair Play Membercard verliest, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. 

3.4. Fast Access met Gezichtsherkenning kan slechts aan één Fair Play Membercard tegelijk worden gekoppeld. Indien u in het bezit bent van meer dan één Fair Play Membercard, dient u de kaart die u niet gebruikt voor Fast Access met Gezichtsherkenning zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren.


4. Beëindiging van de Dienst

4.1. Fair Play Casino behoudt zich het recht voor om het gebruik van Gezichtsherkenning op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in technologie of zakelijke behoeften. De persoonsgegevens die we bewaren in het kader van gezichtsherkenning, zullen we dan verwijderen.


5. Contactgegevens

5.1. Voor vragen of zorgen met betrekking tot het gebruik van Gezichtsherkenning of deze Voorwaarden, raadpleeg onze Privacyverklaring Fast Access met Gezichtsherkenning of neem contact met ons op via fairplay.nl/contact.


6. Toepasselijk Recht

6.1. Deze Voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.


 

Fair Play Card