Veelgestelde vragen

Bij elk bezoek dien je je met een geldig legitimatiebewijs te identificeren. In alle casino’s in Nederland, waaronder Fair Play Casino, is het wettelijk verplicht om je bij ieder bezoek te legitimeren. Daarnaast wordt ieder bezoek geregistreerd in CRUKS. De wettelijke minimumleeftijd voor toegang is 18 jaar. 

Spelers met een andere nationaliteit kunnen zich legitimeren met een geldig buitenlands ID-bewijs, verblijfsvergunning, werkvergunning of zorgpas. Na eenmalige identificatie en registratie ten behoeve van de wettelijke verplichte CRUKS-check, kun je een Fair Play Member Card aanvragen. 

Bij Fair Play Casino zetten we in op wederzijds respect, dat vinden wij fair. Wel zijn er enkele wettelijke regels en voorschriften van toepassing.

CRUKS staat voor Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Dit register wordt beheerd door de KSA (kansspelautoriteit) en is door de overheid in het leven geroepen. Als speler kun je jezelf inschrijven in het register om je (tijdelijk) uit te sluiten voor online en fysieke kansspelen. In het casino wordt bij elk bezoek gecheckt of je in het CRUKS-register staat ingeschreven. Ook bij het verlaten van het casino voor bijv. een korte rookpauze. Dit doen we aan de hand van je legitimatie. Als je in CRUKS staat ingeschreven, ben je uitgesloten van deelname aan kansspelen en mogen we geen toegang verlenen.


Met de Fair Play (Member) Card kunnen spelers meedoen aan onze grote jackpotacties. Aan de Fair Play (Member) Card wordt bij het winnen van een jackpot het gratis digitale actieticket van de lopende actie(s) gekoppeld waarmee de speler kans maakt op extra geldprijzen. Spelers met anonieme Fair Play Card(s) en actuele tickets kunnen altijd nog besluiten om een Fair Play Member Card te nemen.

Meer informatie hierover vind je op Fair Play Member Card

Nee. Vanuit de wet is het strafbaar om jongeren onder de 18 te laten spelen. De wettelijke minimumleeftijd voor het bespelen van kansspelautomaten is 18 jaar. Bij bepaalde vestigingen geldt een minimale leeftijd van 21 jaar, dit staat dan vermeld op de betreffende vestigingenpagina en op de toegangssticker van elk casino.

Onze medewerkers zijn getraind op het gebied van kansspelproblematiek. In hun dagelijkse werkzaamheden en hun persoonlijk contact met onze spelers kunnen zij eventuele risico’s vroegtijdig signaleren. Spelers die (beginnend) problematisch speelgedrag vertonen, krijgen van onze medewerkers de mogelijkheid om zich, op ons advies, vrijwillig op de ‘witte’ lijst te laten plaatsen, waarna zij gedurende zes maanden niet in ons casino worden toegelaten. We verstrekken de speler bij het uitschrijven van een vrijwillige toegangsverbod alle informatie met mogelijkheden voor hulp en adviseren hen om contact op te nemen met onze afdeling Responsible Gambling.

De algehele zorgplicht staat beschreven op de pagina ‘Speel Bewust

Ja, je kunt op eigen verzoek een toegangsverbod voor een Fair Play Casino aanvragen. Je wordt dan op een zogenaamde ‘witte lijst’ geplaatst. Om je in ons systeem in te schrijven hebben we de volgende gegevens nodig: Burgerservicenummer (dit wordt na inschrijving verwijderd uit ons systeem), initialen, voornamen ,achternaam, tussenvoegsels, geboortedatum en geboorteplaats. Let op dat de gegevens exact worden overgenomen zoals op je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De medewerker zal je dit ter bevestiging laten zien. Het verbod is een half jaar geldig en locatie gebonden. Als je na inschrijving toch probeert binnen te komen, zal het systeem jouw legitimatiebewijs weigeren.

Onze medewerkers zullen hun uiterste best doen om herkenning te waarborgen en jou te helpen herinneren aan de gemaakte afspraken. Uiteraard worden de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld. Het is niet mogelijk om online of telefonisch een toegangsverbod aan te vragen in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor meer informatie ga naar speel bewust.

Ja. Onze medewerkers geven je graag tekst en uitleg over elke fruitautomaat, roulette of andere speelautomaat die in het betreffende casino staat. Bovendien vindt je op onze website, onder "Spellen", ook de nodige spelbeschrijvingen.

Bij de enkelspelers is de maximale inzet van het basisspel €0,20 met een tijd per spel van 3 seconden. De meerspelers onderscheiden zich doordat er meerdere spelersplaatsen met elkaar gekoppeld zijn die door eenzelfde centraal proces aangestuurd worden. Ook onderscheiden de meerspelers zich doordat het basisspel een hogere inzet kan vragen met als voorwaarde dat de tijd per spel evenredig moet toenemen. Op die manier kan bij een meerspelers de maximale inzet van het basisspel oplopen tot €8,- met een daarbij behorende speltijd van 2 minuten per spelronde.

Het basisspel is altijd het eerste spel na inworp van credits (geld) dat gespeeld moet worden. Indien uit dit basisspel een resultaat komt, kan dit ‘gespaard’ worden waarmee op een later tijdstip (vaak in combinatie met andere gespaarde resultaten) weer verder gespeeld kan worden. Het verder spelen met resultaten uit het basisspel noemt men het vervolgspel.

Het reserveren van een speelautomaat is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tussen opening en 00.00 uur kan een speelautomaat maximaal 2 uur gereserveerd worden.
  • Tussen 00.00 uur en sluiting kan een speelautomaat maximaal 12 uur gereserveerd worden.
  • Per speler mogen maximaal 6 spelersplaatsen gereserveerd worden.
  • Ben je op het afgesproken tijdstip niet aanwezig dan zullen de aanwezige punten op de automaat uitbetaald worden. Het uitbetaalde bedrag is vervolgens op te vragen bij een van onze medewerkers.

De kosten voor deelname bestaan alleen uit de wettelijke inzet. Deelname is eenmalig, tenzij anders aangegeven. De opbrengsten zijn bestemd voor private doeleinden en niet voor goede doelen. 

Nee, je hoeft zelf geen kansspelbelasting te betalen als je iets wint bij Fair Play Casino. De prijs die je bij Fair Play Casino wint is netto

Elke vestiging heeft, op basis van de gemeentelijke vergunning, zijn eigen openingstijden. Onder "vestigingen" kun je de gewenste vestiging opzoeken en de bijbehorende openingstijden vinden. Op feestdagen gelden soms afwijkende openingstijden.

Ja, de meeste casino's van Fair Play zijn ook tijdens feestdagen geopend. Al dan niet met aangepaste openingstijden. Onder "vestigingen" kun je het gewenste casino opzoeken en de bijbehorende openingstijden vinden.

Nee, filmen en fotograferen is niet toegestaan in onze casino's.

In al onze casino’s is er de mogelijkheid om contact geld te pinnen. Aangezien Fair Play Casino onderdeel is van Janshen-Hahnraths Group BV staat op het afschrift de naam JHG vermeld.

Nee, in alle casino’s van Fair Play geldt een rookverbod. Alleen buiten mag er gerookt worden. Bij het opnieuw betreden van het casino dien je je weer te legitimeren met je ID of Fair Play (Member) card

Nee, honden zijn niet toegestaan in onze casino’s (met uitzondering van hulphonden).

Er zijn geen kledingvoorschriften voor onze casino's; gewoon jezelf zijn, dan is het prima. Op verzoek van een medewerker kan er gevraagd worden om hoofddeksels zoals petten, hoeden of mutsen bij entree af te doen i.v.m. toegangscontrole en veiligheid.

 

Ja, via Werkenbijfairplay.nl kun je de openstaande vacatures bekijken en eventueel solliciteren. Wil je werken in een van onze casino's? Dit kan vanaf 21 jaar. 

Fair Play Card