Speel bewust

Fair Play Casino (hierna ook FPC genoemd) maakt deel uit van Janshen-Hahnraths Group. FPC beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van preventie en het nemen van maatregelen tegen kansspelverslaving.

Gokken moet een spel blijven en daarom adviseren we je om de onderstaande informatie goed te lezen, voordat je begint met gokken.

 

In alle casino’s in Nederland geldt een legitimatieplicht. Om je te kunnen verwelkomen in een van onze casino’s zijn we verplicht bij ieder bezoek je gegevens volledig en correct te registreren. Hiervoor vragen we één van de volgende legitimatiebewijzen mee te nemen en te tonen:

 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Nederlands paspoort;
 • Nederlands rijbewijs;
 • Nederlandse verblijfsvergunning;
 • Nederlands vreemdelingen identiteitsbewijs;
 • Europese identiteitskaart;
 • Europees paspoort;
 • Buiten Europa: alleen paspoort.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we het Burger Service Nummer (BSN) te tonen. Hiermee kunnen we de juiste invoer in ons systeem garanderen en je toegang tot het casino verlenen. Zie ook de website van de Kansspelautoriteit


CATEGORIEËN PERSONEN AAN WIE GEEN KANSSPELEN MOGEN WORDEN AANGEBODEN

Kansspelen zijn niet geschikt voor iedereen. FPC mag geen kansspelen aanbieden aan personen die jonger zijn dan 18 jaar (wettelijk) en/of 21 jaar (afhankelijk van gemeentelijke eisen). Daarnaast controleert FPC of je staat ingeschreven in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Deze gegevens worden altijd gecontroleerd tijdens de toegangscontrole. Verder wordt, voordat je het casino mag betreden, gecontroleerd of je een vrijwillig dan wel onvrijwillig toegangsverbod hebt. Indien je een verbod hebt wordt ook de toegang geweigerd. Als toegang is toegestaan ontvang je van de medewerker een toegangsbewijs. Dit dien je tijdens je bezoek te bewaren. Zodra je het casino verlaat, mag je dit weggooien. 

Aanvullend zal Fair Play Casino in een aantal andere situaties ook kunnen besluiten om geen kansspelen (meer) aan jou aan te bieden. Bijvoorbeeld als aantoonbaar wordt vastgesteld dat je onder curatele of bewind staat, wordt behandeld voor een kansspelverslaving of een verstandelijke beperking hebt. Dit soort signalen worden zeer discreet en zorgvuldig behandeld. Jouw privacy wordt en blijft gewaarborgd. Bovendien zal er altijd persoonlijk contact met je worden opgenomen door de Manager Responsible Gambling, voordat er eventuele actie wordt ondernomen. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens kun je lezen in onze privacyverklaring.

 

KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN KANSSPELAUTOMATEN

In onze casino’s staan louter en alleen short odds kansspelen, dit zijn riskante kansspelen.

Wat maakt dat short odds riskante (hoog risico) kansspelen zijn:

 • Een korte tijd tussen inzet en uitbetaling/uitkomst
 • Direct resultaat: je weet meteen of je wint of verliest
 • Een korte tijd tussen de inzetten
 • De mogelijkheid om langere tijd te spelen zonder pauze (door te blijven spelen)
 • Een hoge winkans (en dan met name de winkansen waarbij de winkans hoger is dan de inzet)
 • De hoogte van de jackpot

Op basis van de risicoanalyse van de aanwezige short odd kansspelautomaten en het onderlinge verschil (medium – hoog) heeft FPC alle aanwezige kansspelautomaten, zowel multiplayer- en singleplayer automaten alsook roulette automaten in onze casino’s een score ‘hoog’ toegekend. Aangezien alle aanwezige spelcategorieën bijna hetzelfde risicopotentieel hebben, en er naar ons inzicht weinig tot geen onderlinge differentiaties (verschillen) zijn, zullen jullie als spelers op dezelfde manier benaderd worden met dezelfde interventies. Dat is wel zo eenduidig en helder. Het verslavingspreventiebeleid bij FPC is daarom volledig van toepassing op alle aangeboden/aanwezige spellen.

Een hoog-risicospel wil niet per definitie zeggen dat je door het spelen op deze automaten in de problemen komt, dit hangt louter en alleen af van het persoonlijk speelgedrag van jou als speler.


KEURINGEN

Al onze kansspelautomaten voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn voorzien van door de Kansspelautoriteit verstrekte merktekens. Indien je als speler twijfelt aan het functioneren van één van onze kansspelautomaten kun je te allen tijde de KSA contacteren of een melding maken om de desbetreffende kansspelautomaat te laten controleren, via de site van de KSA. Wij zullen altijd aan een dergelijk verzoek/onderzoek meewerken. Wij werken open en transparant.


RISICO’S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE AANGEBODEN KANSSPELAUTOMATEN

Gokken is voor velen een (kans)spel, maar er kleven ook risico’s aan. Het belangrijkste risico is een kansspelverslaving. Hoewel het allergrootste gedeelte van spelers zonder problemen gokt, ontwikkelen sommigen helaas risicovol speelgedrag. Daaruit kan een kansspelverslaving voortkomen, waarvan de gevolgen vaak groot zijn. Daarom is voorkomen beter dan genezen. Het is belangrijk om te benadrukken dat gokken op zichzelf niet per se problematisch is. Het wordt problematisch wanneer het leidt tot negatieve gevolgen en het vermogen van jou als speler om een gezond en evenwichtig leven te leiden beïnvloedt.

Je kunt altijd één van de aanwezige gekwalificeerde medewerkers aanspreken als je vermoedt dat jijzelf of iemand anders problematisch gokgedrag je zorgen maakt of vragen hebt. Zij zullen je over de risico’s van kansspelen informeren, adviseren, tips geven en je te helpen je gokgedrag (weer) in de hand te houden. En als het echt nodig is kunnen ze je ook doorverwijzen naar onze afdeling Responsible Gambling, dé experts met betrekking tot Verantwoord - Veilig gokken, of professionele zorg. Zij zullen samen met jou als speler naar gepaste oplossingen/maatregelen kijken.

Gokken moet leuk en verantwoord blijven, daarom adviseren we je om de onderstaande informatie goed te lezen en door te nemen, voordat je begint met gokken, en je bewust bent van de risico’s:

Als je vermoedt dat jijzelf of iemand anders problematisch gokgedrag vertoont moet je één van onze gekwalificeerde medewerkers raadplegen. Zij zullen je doorverwijzen naar de Responsible Gambling afdeling, dé experts met betrekking tot Verantwoord - Veilig gokken. Zij zullen samen met jou als speler naar gepaste oplossingen/maatregelen kijken.


 

VERANTWOORD SPEELGEDRAG

Gokken is een kansspel, en zeker geen behendigheid. Sommige spelers denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op kansspelen, echter de uitslag is random (willekeurig). Ze geloven niet in toeval maar denken dat er een reden is waarom zij wel of niet winnen. Dit is pertinent onjuist. Het is bijgeloof, het zogenaamde ‘magisch denken’. Men denkt dat ze het systeem of het spel doorhebben/begrijpen en daardoor het systeem kunnen verslaan. ‘Met mijn systeem win ik gegarandeerd :)’. Onthoud dat de uitslag van elk kansspel ‘random’ is. Zorg dat jij niet vervalt in het ‘magisch denken’, van bijvoorbeeld persoonlijke inzetsystemen: voordat je gaat gokken niet scheren, geluksgetallen en/of geluk kleding of poppetje. Geen van allen hebben invloed op de uitkomst van een kansspel!

Je dient je ervan bewust te zijn dat je te maken hebt met kansspelen waarbij het toeval bepaalt en jij geen enkele invloed hebt op de uitkomst van het spel. Eventuele winsten zijn puur toeval en prijzen winnen is niet gegarandeerd. Het is zeker géén behendigheidsspel waarbij ervaring en vaardigheden de uitkomst en winst kunnen beïnvloeden. Ook de hoogte van je speelbudget, reserveren en of bespelen van meerdere kansspelautomaten en tijdsduur zijn niet van invloed op de uitkomst van het spel.


VERANTWOORD - VEILIG GOKKEN - SPEELGEDRAG:

Verantwoord – Veilig gokken houdt in dat je speelt binnen je eigen goede, vooraf vastgestelde, grenzen of je vastgelegde limieten in het Goklimieten kaartje. Houd je aan deze afspraken en pas deze eigen limieten zeker niet continu aan!

 • Hoeveel uren wil je per bezoek in ons casino blijven?
 • Hoeveel dagen in de week of maand wil je maximaal ons casino bezoeken?
 • Hoeveel geld wil je maximaal per bezoek uitgeven?


TIPS VOOR VERANTWOORD - VEILIG GOKKEN

 • Gok alleen als je je goed voelt. Negatieve emoties kunnen namelijk leiden tot het nemen van onnodige, onverantwoorde risico’s.
 • Gok niet als je onder invloed van drank en/of drugs bent. Ze vertroebelen je beoordelingsvermogen en je kunt gemakkelijker onverantwoorde risico’s nemen en sneller slechte keuzes maken.
 • Bepaal vóórdat je gaat gokken hoeveel je maximaal wilt uitgeven/inzetten en hoelang je maximaal door wilt spelen en zorg ervoor dat je tijdens het gokken deze grenzen niet overschrijdt, ongeacht winst of verlies.
 • Gok nooit met geld dat eigenlijk is bestemd voor andere doeleinden.
 • Gok alleen met geld dat je echt kan missen, wat je opzij had gezet om te gokken.
 • Maak geen schulden. Leen dus nooit geld om te kunnen gokken.
 • Neem op tijd je winst en accepteer je verlies, overschrijd nooit je grenzen in een poging verliezen goed te maken, je verlies terugwinnen leidt meestal tot nog grotere verliezen. Gebruik je winst zeker niet om langer door te spelen, zo voorkom je dat je alles weer verspeelt. En vergeet niet: verliezen hoort bij het spel.
 • Neem regelmatig pauzes tussen het gokken door (bezinningsmoment), of ga iets anders doen. Te lang achter elkaar spelen kan ervoor zorgen dat je de tijd uit het oog verliest, maar neem vooral ook pauze als je geïrriteerd of overprikkeld raakt.
 • Gokken is nooit de oplossing voor financiële problemen, anders wordt het van kwaad te erger! Gok voor je plezier en niet om geld te verdienen.


Je bent als speler zelf verantwoordelijk voor jouw speelgedrag, zodat je niet langer of vaker speelt dan goed voor jou is, of dat jouw persoonlijke, financiële situatie dit toelaat. Al onze aanwezige gekwalificeerde medewerkers zijn er om je te helpen bij vragen. Vanzelfsprekend voorzien wij je daarom van alle benodigde informatie op onze website.

Lees ook de 10 tips voor veilig spelen van de kansspelautoriteit.


ONVERANTWOORD - ONVEILIG GOKKEN - SPEELGEDRAG:

Zorg ervoor dat je je niet te veel mee laat slepen door het spel, want dat kan voor (grote)problemen zorgen. Onderstaande zijn signalen/waarschuwingen die erop duiden dat je onverantwoord aan het gokken bent, het niet goed met je gaat en je meer speelt dan goed voor je is. Wees alert als je dit bij jezelf herkent:

 • Je gokt niet meer voor je plezier. Gokken neemt een steeds belangrijkere plaats in je leven in en is voor jou nog de enige vorm van ‘ontspanning’.
 • Je gaat vaker naar het casino en brengt er steeds meer tijd door, ook als je eigenlijk iets anders moet doen.
 • Je bent voortdurend bezig met gokken en denkt er steeds meer en vaker over om te gaan gokken en denkt na over manieren om aan geld te komen om te gokken. Deze gedachten blijven in je hoofd zitten en je hebt pas rust als je gaat spelen.
 • Je speelt langer door op één of meerdere kansspelautomaten dan je eigenlijk van plan was. Stoppen is lastig, je vergeet de tijd en houd je niet aan je eigen afspraken.
 • Je denkt dat je het systeem doorhebt en vergeet dat je te maken hebt met een kansspel.
 • Je probeert verloren geld/verliezen terug te winnen en zet steeds hogere bedragen in om in een roes te raken en om verloren geld terug te winnen. Je denkt dat alles weer goed komt als je die ene grote klapper maakt.
 • Je hebt je spel steeds minder onder controle, gokken gaat je steeds meer geld kosten. Je gaat smoezen verzinnen en liegt steeds vaker over gokken (verliezen minimaliseren en winsten overdrijven) en over je gokgedrag tegen anderen.
 • Je krijgt problemen met de mensen (familie, vrienden) om je heen en je gaat zelfs deze contacten en studie en/of werk verwaarlozen. Je wordt boos als mensen iets zeggen of opmerkingen maken over je speelgedrag.
 • Je krijgt financiële problemen. Je maakt schulden (onbetaalde rekeningen) of gaat geld lenen om te spelen (of gokschulden aflossen). Je hebt anderen nodig om je financiële problemen op te lossen. Je wilt je verliezen terugwinnen.
 • Je onderneemt pogingen om te minderen of wilt geheel stoppen maar deze pogingen zijn niet succesvol en het lukt maar niet, je gaat steeds terug. Je voelt je schuldig of je schaamt je hierover. Je voelt je somber. 

Afhankelijk van de hoeveelheid van bovenstaande kenmerken die je herkent, is er sprake van een risico- of probleemspeler en loop je toch het risico dat je het gokgedrag niet meer onder controle hebt en of op weg bent de controle te verliezen.

 

HULP, INFORMATIEVERSTREKKING, TIPS EN VERSLAVINGSPREVENTIEBELEID

Bij FPC vinden wij het belangrijk dat wij jou als speler genoeg hulp aanbieden en informatie verstrekken tegen risicovol speelgedrag. Daarom worden in onze casino’s diverse gratis informatiefolders aangeboden, waaronder het goklimietenkaartje (Ken je limiet!) in verschillende talen (Duits, Engels en Frans), als hulpmiddel voor jou als speler. Het goklimietenkaartje is een hulpmiddel om je te helpen Verantwoord - Veilig te gokken. Je kunt op een eenvoudige wijze zelf inzicht krijgen in je eigen speelgedrag en gemaakte afspraken. Ook wordt je herinnerd aan de persoonlijke goklimieten die je met jezelf hebt afgesproken, over hoe vaak en hoe lang je wilt spelen en hoeveel je maximaal wilt uitgeven. Bij ieder bezoek vul je het kaartje in. Zo kan je eenvoudig zien of jij je aan de vooraf gestelde limieten houdt. Als je bewust bent van je persoonlijke limieten ben je minder snel geneigd de grenzen te overschrijden.

Het kaartje is opgevouwen net zo groot als een visitekaartje, dus makkelijk en discreet op te bergen, of in je binnenzak te steken. Het kaartje is voorzien van logo’s met goedkeuring/ toestemming van onze partners Mondriaan, Pas op Gamen en Gokken en Loket Kansspel. Je kunt als speler via de QR-code van het Loket Kansspel direct hun site bezoeken. Als speler kun je ook middels het scannen van de QR-code op de sticker welke bevestigd is op de spiegels van de toiletten direct op de site van het Loket Kansspel terechtkomen.


Middels het scannen van de QR-code op de verantwoord spelen flyer kom je direct terecht op de speelbewust pagina van FPC. Alle informatie op de Verantwoord Spelen pagina en deze consumentenversie is volledig tot stand gekomen met de hulp van onze partners (Mondriaan en PoGG). Het voorkomen van kansspelverslaving doen wij samen, maar vooral samen met jou, als speler.


VERSLAVINGSPREVENTIEBELEID

FPC heeft een actieve samenwerking met verslavingsdeskundigen van hulpverleningsinstantie Stichting Mondriaan voor Geestelijke Gezondheidszorg (hierna: ‘Mondriaan’) en ervaringsdeskundigen van Pas op Gamen en Gokken (hierna: ‘PoGG’). Beide instanties hebben advies uitgebracht over het verslavingspreventiebeleid van FPC. Deze adviezen zijn integraal overgenomen. Beide instanties worden actief betrokken bij het continue evalueren van het verslavingspreventiebeleid. Hiervoor vindt periodiek overleg plaats, waarbij op basis van data en analyse gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen en/of aanscherpingen van het verslavingspreventiebeleid. 

Het verslavingspreventiebeleid van FPC sluit aan op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. Na registratie van de speler analyseert FPC het speelgedrag van jou als spelers en treft (indien nodig) passende interventiemaatregelen. Hiermee wil FPC maximaal invulling geven aan haar wettelijke zorgplicht, ten einde kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen en het risico op kansspelverslaving zo veel mogelijk te beperken.

De afdeling Responsible Gambling, het informatie – en adviespunt van FPC over Verantwoord - Veilig gokken, biedt een persoonlijke benadering aan. Interventies en het preventiebeleid zijn de verantwoordelijkheid van de afdeling Responsible Gambling binnen FPC. Deze afdeling werk hiervoor o.a. samen met AGOG Nederland, Stichting Mondriaan en diverse regionale/landelijke verslavingszorg instanties.

 

REGISTRATIE EN ANALYSE VAN HET SPEELGEDRAG MET DE DAARBIJ BEHORENDE INTERVENTIES

Fair Play Casino is, als aanbieder van risicovolle kansspelen, wettelijk verplicht om jouw speelgedrag te monitoren en (indien nodig) tijdig in te grijpen nadat je het casino hebt betreden. Om dit te kunnen doen slaan we bepaalde gegevens op (o.a. bezoekfrequentie en interventies). Dat gebeurt door ons zorgvuldig en voldoet aan de privacywetgeving. Je gegevens zijn daarbij bij ons beveiligd en worden niet met derden (overheden ed.) gedeeld, m.u.v. vorderingen welke we ontvangen van politie, justitie de KSA of als de rechter ons dat verplicht.

Het doel van het monitoren en opslaan van bepaalde gegevens is om onmatige deelname en risico’s op kansspelverslaving vroegtijdig te ontdekken en gepaste maatregelen te nemen. Zo zorgen wij ervoor dat gokken echt een spel blijft.


SIGNALEN DIE KUNNEN WIJZEN OP EEN EVENTUEEL VERHOOGD RISICO

 • Hoge/lange of toenemende speelfrequentie (je komt vaker)
 • Lange/hoge of toenemende speelduur (je speelt langer)
 • Afwijkingen (verandering) in het patroon van speeltijdstippen (en of dagen)
 • Inzetten of inzetgedrag die een afwijkend patroon laten zien ten aanzien van je eerdere gedane inzetten of eerder vertoond inzetgedrag/speelgedrag
 • Het regelmatig inzetten van grote bedragen geld, zelfs als dit financiële problemen veroorzaakt
 • Ongepast gedrag of communicatie richting onze medewerkers en of overige spelers

De registratie en analyse van speelgedrag vindt plaats op basis van data (zowel handmatig door de gekwalificeerde medewerker als geautomatiseerd door de bezoekfrequentie) en (eventueel) via contact met het hoofdkantoor.

Onze gekwalificeerde medewerkers in de casino’s leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering van ons verslavingspreventiebeleid. Alle medewerkers krijgen een intensieve verslavingspreventietraining (basiskennis en aanvullend). Zij worden getraind op vroegtijdige herkenning van probleemgedrag (veranderingen in speelgedrag) en leren door middel van gespreksvaardigheden (motiverende gesprekstechnieken) een actieve bijdrage te leveren aan ons preventiebeleid.

Indien nodig kan en zal een van onze gekwalificeerde medewerkers bij bepaalde signalen contact opnemen met jou als speler. Het staat je natuurlijk altijd vrij om zelf contact met een van onze medewerkers op te nemen. In alle gevallen dat er persoonlijk contact is, zullen de medewerkers letten op specifieke signalen op basis van jouw gedrag en uitingen.

Op basis van de relevante wetgeving is FPC verplicht om adequate maatregelen (interventies) te treffen en te registreren als er sprake is van risicovol speelgedrag. Dit heeft FPC vertaalt naar een zogenaamd ‘getrapt interventiemodel’. Afhankelijk van de situatie en de constateringen variëren de maatregelen van licht naar zwaar.

We moeten volgens relevante wetgeving o.a. onderstaande zaken registreren (anders dan bij een persoonlijk gesprek/onderhoud):

 • De identiteit van de speler waar deze interventiemaatregel wordt toegepast
 • De datum en het tijdstip van de interventiemaatregel
 • De aanleiding (waarom is er geïntervenieerd geworden, welke signalen waren er vooraf) voor de interventiemaatregel
 • De aard van de interventiemaatregel (welke interventie is toegepast)
 • De reactie van de speler op de interventiemaatregel

Bovenstaande betreft o.a. het aanspreken en registeren van jou als speler en je voorzien van o.a. onderstaande tips/adviezen:

 • Het overhandigen van de verantwoord spelen folder
 • Het bespreken van het speelgedrag
 • Bespreken dat reserveren en het bespelen van meerdere automaten geen invloed heeft op de uitkomst van het spel
 • Mogelijkheid bespreken om gebruik te maken van het Goklimietenkaartje om inzicht te krijgen in je eigen speelgedrag
 • Adviseren om gebruik te maken van een goktest om meer inzicht te krijgen in je eigen speelgedrag
 • De gevaren van gokverslaving bespreken en mogelijkheden bespreken om te matigen
 • Mogelijkheid bespreken om gebruik te maken van een gokpauze, casino gebonden (witte lijst) of landelijke Gokstop (Cruks)
 • Mogelijkheid bespreken voor een gesprek met Manager Responsible Gambling
 • Doorverwijzing en regionale hulpverlening bespreken


EXTERNE SIGNALEN

Naast het speelgedrag van- en het contact met de speler zelf neemt FPC in haar beleid ook externe signalen mee als indicatie voor probleemgedrag. Het betreft dan (1) een signaal van een familielid of (2) een signaal van een relevante derde. Familieleden of derden kunnen deze signalen doorgeven aan casinomedewerkers, hoofdkantoor van Fair Play Casino of direct aan de afdeling Responsible Gambling via responsiblegambling@jhgroup.nl. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze informatie en wordt deze vertrouwelijk behandeld.

In het geval van een familielid gaat het om iemand uit de eerste lijn van de speler (partner, vader, moeder, broer, zus en/of volwassen kinderen) of huisgenoot die zich zorgen maken over het speelgedrag van een familielid, vriend(in) of andere naaste. Wij nemen dit heel serieus en zullen deze meldingen in behandeling nemen. Relevante derden zijn personen die een relevante, actieve relatie hebben met jou als speler, zoals bijvoorbeeld een reclassering-ambtenaar, een bewindvoerder, een curator, vrienden en personen uit de verslavingszorg.


INTERVENTIE EN REGISTRATIE

FPC stemt de zwaarte van de interventiemaatregelen af op de ernst van de signalen en op de verschillende groepen van kwetsbare personen. Iedere interventiemaatregel wordt in elk geval afgestemd op:

 • De leeftijd van de speler (18-24 en 24+)
 • Het vertoonde speelgedrag
 • De signalen die eventueel kunnen duiden op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving
 • De reactie van jou als speler op eerder getroffen interventiemaatregelen (indien aanwezig)


REGISTRATIE VAN GEGEVENS NA EEN PERSOONLIJK GESPREK/ONDERHOUD MET EEN SPELER

Als een persoonlijk gesprek/onderhoud met jou als speler plaatsvindt worden o.a. de volgende (wettelijk verplichte) zaken geregistreerd:

 • De identiteit van degene met wie het persoonlijk gesprek/onderhoud wordt gevoerd
 • De datum en het tijdstip van het persoonlijk gesprek/onderhoud
 • De aanleiding (waarom heeft dit gesprek plaatsgevonden, welke signalen waren er vooraf) voor het persoonlijk onderhoud
 • De uitkomst en/of afspraken

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en bescherming van de privacy van jou als speler is te lezen in onze privacyverklaring

 

IN NEDERLAND BESCHIKBARE VERSLAVINGSZORG VOOR GOKKEN EN ANONIEME HULP

Loket Kansspel is het centrale steunpunt op het gebied van gokproblemen. Ze bieden zelfhulp en begeleiding en verwijzen door naar hulp en begeleiding in de buurt. Voor meer informatie over hulp en begeleiding kunnen spelers terecht op de website: www.loketkansspel.nl 

Loket Kansspel helpt niet alleen spelers met een gokverslaving maar biedt ook hulp aan familie, naasten en vrienden van de speler met gokproblemen. Het loket is dag en nacht anoniem bereikbaar via de gratis hulplijn 0800-24 000 22. Wanneer een speler contact opneemt krijgt men altijd een opgeleide hulpverlener aan de telefoon. Zo biedt het loket professionele begeleiding of verwijst zij door naar een hulpverlener in de buurt. Samen met de familie en/of naasten van de speler kijkt men wat past.

Op de website vindt men naast de zelftesten ook informatie over verstandig gokken en hoe men van een gokverslaving kan herstellen.

Via de Hulpzoeker van Loket Kansspel kun je gepaste hulp bij jou in de buurt vinden:

https://www.loketkansspel.nl/hulpzoeker.html

https://www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg


Ook zijn er een aantal instanties waar je terecht kunt voor (anonieme) tips, advies en hulp voor jezelf of voor je naaste, betreffende kansspelverslaving:


OVERIGE HULP

Indien je financiële, maatschappelijke of andere problemen ervaart door onmatig spelen kun je je ook wenden tot je eigen huisarts. De huisarts is verplicht om dit strikt vertrouwelijk te behandelen en hij/zij kan als coördinator en vertrouwenspersoon fungeren.


BUDGETCALCULATOR

Gebruik de budgetcalculator om meer inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Zo kun je makkelijker een budget opstellen en grip krijgen op je geld: https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/introductie


ZELFTESTEN, WAARMEE JE OP EEN EENVOUDIGE WIJZE INZICHT KRIJGT IN JE EIGEN SPEELGEDRAG

Twijfel je eraan of je nog wel speelt voor je plezier? Of speel je bijvoorbeeld langer door dan je eigenlijk van plan was? Kortom: wil je weten of je verantwoord/veilig gokt of wat voor type speler je bent? Doe dan de zelftest. Nadat je de test hebt ingevuld krijg je een advies over wat de eventuele vervolgstappen voor jou kunnen zijn. Een goede manier om te controleren of je speelgedrag verantwoord is, is het doen van een online zelftest. Zie ook: https://www.loketkansspel.nl/test-jezelf.html.

Een zelftest bestaat uit een beperkt aantal vragen. Op basis van de antwoorden krijgt je een persoonlijk advies waarmee je ervoor kan zorgen dat het speelgedrag verantwoord en recreatief blijft. Of speel een spel en ontdek jouw gokstijl op: Gamalyze (loketkansspel.nl)

Overige testen:

https://www.speelgeenspelletjes.nl

https://solutions-center.nl/verslavingen/gokverslaving/gokverslaving-test/

https://ighd.nl/zelftest/goktest/

https://triora.nl/verslaving/verslavingstest/gokverslaving-test

https://www.maakjekeus.nl/gokken#5


HULP NODIG VOOR JEZELF OF EEN ANDER?

Als je naar aanleiding van een zelftest hulp zoekt of je zorgen maakt over het speelgedrag van een naaste (vriend, collega, familielid), dan kan je altijd contact opnemen met één van onze medewerkers in de casino’s en of secretariaat van het hoofdkantoor. Zij kunnen je tips geven, je helpen met het eventueel beperken van jouw speelgedrag of je doorverwijzen naar onze afdeling Responsible Gambling. Deze afdeling zoekt samen met jou naar oplossingen, zoals het ondersteunen, stimuleren en begeleiden naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties of met het vrijwillig inschrijven in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Je kan deze afdeling ook e-mailen via responsiblegambling@jhgroup.nl. Je ontvangt binnen 72 uur een antwoord.

 

MOGELIJKHEID VOOR SPELERS OM ZICH UIT TE SLUITEN OM TE SPELEN BIJ FAIR PLAY CASINO’S/OP EIGEN VERZOEK EEN GOKPAUZE INLASSEN

Een aanvraag eigen verzoek/ het inlassen van een gokpauze kan middels een zogenaamde witte lijst. Dit is een lijst die je als speler kan aanvragen (om jezelf te beschermen of op advies/zachte drang van ons) om een locatie gebonden toegangsverbod voor een casino te verkrijgen. De witte lijst heeft een preventief/beschermend karakter en heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.


MOGELIJKHEID VOOR SPELERS OM ZICH UIT TE SLUITEN VAN KANSSPELEN DOOR INSCHRIJVING IN CRUKS/EEN GOKSTOP NEMEN

Als er in je speelgedrag na diverse interventies geen verbetering optreedt en na een grondig onderzoek en persoonlijk gesprek/onderhoud door de Manager Responsible Gambling redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat je als speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan jezelf en/of aan naasten adviseert de Manager Responsible Gambling jou als speler over een vrijwillige uitsluiting in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). De Kansspelautoriteit wordt op de hoogte gesteld van dit advies met onderbouwing van alle registraties uit het spelersinterventiedossier/de bezoekfrequenties.

Artikel 27ja, vierde lid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2022-10-01/#TiteldeelIVb_Artikel27ja

Artikel 30v, vierde lid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2022-10-01/#TiteldeelVA_Paragraaf5_Artikel30v

Artikel 31m, vierde lid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2022-10-01/#TiteldeelVb_Afdeling4_Artikel31m


Als je in Cruks ingeschreven staat word je uitgesloten bij alle casino’s, gokhallen en legale goksites met een Nederlandse vergunning. De kansspelautoriteit zal van dit advies op de hoogte gebracht worden. Fair Play Casino heeft in haar verslavingspreventiebeleid er expliciet voor gekozen om (zware) risicospelers, niet eerst alleen regionaal maar, direct landelijk via een Cruks inschrijving uit te sluiten van ons kansspelaanbod.

Als permanente uitsluiting nodig is, is het speelgedrag dusdanig dat verder spelen elders niet in het belang is van jou als speler en naasten. Zo zou immers het risicogedrag elders worden voortgezet en de negatieve gevolgen alleen maar groter worden.

Cruks is opgezet door de overheid en heeft als belangrijkste doel het tegengaan/terugdringen van kansspelverslaving. Het zorgt ervoor dat spelers, al dan niet vrijwillig, uitgesloten worden van alle aanbieders van kansspelen. Daarmee is het dus een extra blokkade voor probleemgokkers. Het is dan niet meer mogelijk om op zoek te gaan naar andere (legale) plekken om de ‘gokhonger’ te stillen. Wanneer je als speler vermeld staat in het register moeten er ook stappen ondernomen worden om jou de juiste hulp aan te bieden. Dit gebeurt vrijblijvend en is dus geen verplichting. Jij bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk om de aangeboden hulp ook te gebruiken.


HET REGISTREREN IN CRUKS KAN OP TWEE MANIEREN: 

VRIJWILLIG:

Via de website https://cruksregister.nl/  kan je meer informatie vinden en jezelf inschrijven in Cruks. Je kan kiezen voor een inschrijving van minimaal 6 maanden tot maximaal 99 jaar. Dit kan op twee manieren:

 • Je kan je inschrijven via DigiD; dit werkt meteen.
 • Je kan je inschrijven via een papieren formulier. Dit moet je printen, invullen en op de post doen. Na een paar dagen ben je dan ingeschreven.

Wij streven er altijd naar om met risicospelers in dialoog te gaan en samen te kijken naar de juiste (vervolg)stappen. Daarom willen wij graag dat spelers zichzelf vrijwillig inschrijven op advies en na informatieverstrekking en zeker ook met hulp van FPC. Uitsluiting heeft namelijk het beste effect als je als speler er zelf voor kiest. Zo nodig in combinatie met een behandeling voor je kansspelverslaving. Zie hiervoor: https://kansspelautoriteit.nl/voor-zakelijke-aanbieders/ uitsluitregister/kennisgeving-problematisch-speelgedrag/

ONVRIJWILLIG:

FPC is als aanbieder van risicovolle kansspelen verplicht zijn spelers te monitoren op tekenen van kansspelverslaving. Als het vermoeden bestaat dat een speler door onmatige deelname of door kansspelverslaving zichzelf of naasten schade kan berokkenen en zich als speler, na het advies van de Manager Responsible Gambling, niet vrijwillig in Cruks laat registreren zal de Manager Responsible Gambling hiervan een melding maken bij de Kansspelautoriteit en verzoeken deze speler onvrijwillig in Cruks te registreren. In beide gevallen (advies vrijwillig of onvrijwillig) zal de Kansspelautoriteit eerst zelf onderzoek doen (met aangedragen spelersinterventiedossier en bezoekfrequentie) en na zorgvuldige afweging besluiten tot een eventuele registratie in het Cruksregister. De Kansspelautoriteit zal het dossier beoordelen en contact met de speler opnemen. Dit proces duurt minimaal 6 weken. Na het eindoordeel wordt de (onvrijwillige) inschrijving in Cruks geactiveerd. Deze bedraagt dan altijd 6 maanden. Zie ook: https://kansspelautoriteit.nl/voor-zakelijke-aanbieders/uitsluitregister/kennisgeving-problematisch-speelgedrag/

Een onvrijwillige inschrijving in het Cruks register kan ook door iemand uit de naaste omgeving, iemand die een persoonlijke relatie heeft met jou als speler (een derde-belanghebbende) bijvoorbeeld een echtgenoot, ander gezins- of familielid, een door de rechter aangewezen curator, voogd of bewindvoerder of op verzoek van de verslavingszorg aangevraagd worden. Zie hiervoor: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/gokstop-ander-aanvragen/ Naasten dienen zich ervan bewust te zijn dat de kansspelautoriteit de betreffende speler op de hoogte brengt van de aanvraag waarbij dus ook de naam van de aanvrager wordt vermeld. Aanvullend dient dan ook rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van minimaal 6 weken.

 

translations

Wat kost gokken jou?
Stop op tijd. 18+

What will gambling cost you?
Quit in time. 18+

Was verlierst du durchs Zocken?
Hör rechtzeitig auf. 18+

Que vous coûteront les jeux d’argent ?
Arrêtez avant qu’il ne soit trop tard. 18+

Kumar sana neye mâl oluyor?
Zamanında bırak. 18+

A co Ciebie kosztuje hazard?
Skończ z nim na czas. 18+

Cât te vor costa jocurile de noroc?
Renunță la timp. 18+

赌博让你付出多少代价?及时停手。18+                                                                            
                            +18 .ماذا یكلفك القمار؟ توقف في الوقت 

Какво ще ви струва хазартът?
Спрете навреме. За лица над 18 години 

Fair Play Card