Speel bewust

Fair Play Casino (hierna ook FPC genoemd) maakt deel uit van Janshen-Hahnraths Group. FPC beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van preventie en het nemen van maatregelen tegen kansspelverslaving.

Kansspelautomaten

Aangezien alle aanwezige spelcategorieën (kansspelautomaten, roulette, e.d.) bijna hetzelfde hoog risicopotentieel hebben en er naar ons inzicht weinig tot geen verschillen zijn, zal iedere speler op dezelfde manier benaderd worden met dezelfde interventies: éénduidig en helder. Het verslavingspreventiebeleid is daarom volledig van toepassing bij FPC op alle aangeboden spellen. 

Personen die niet deel mogen nemen aan kansspelen:

Kansspelen zijn niet geschikt voor iedereen. Fair Play Casino mag en wil geen kansspelen aanbieden aan personen die jonger zijn dan 18 jaar en of 21 jaar (afhankelijke van gemeentelijke eisen). Iedereen die onze casino’s bezoekt, is verplicht om een geldige legitimatie mee te nemen ter controle. Daarnaast controleert FPC of je staat ingeschreven in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks).  Deze gegevens worden altijd gecontroleerd tijdens de toegangscontrole. Als toegang is toegestaan, ontvang je van de medewerker een toegangsbewijs. Deze dien je tijdens je bezoek te bewaren. Zodra je het casino verlaat, mag je deze weggooien.

Verder wordt, voordat je het casino mag betreden, gecontroleerd of je een vrijwillig dan wel onvrijwillig toegangsverbod hebt. Indien je deze hebt, wordt ook de toegang geweigerd. 

Aanvullend zal Fair Play Casino in een aantal andere situaties ook kunnen besluiten om geen kansspelen (meer) aan jou aan te bieden. Bijvoorbeeld als wordt vastgesteld dat je onder curatele of bewind staat, wordt behandeld voor een kansspelverslaving of een verstandelijke beperking hebt. 

Dit soort signalen worden zeer discreet en zorgvuldig behandeld: jouw privacy wordt en blijft gewaarborgd. Bovendien zal er altijd persoonlijk contact met je worden opgenomen, voordat er actie wordt ondernomen. 

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens kun je lezen in onze privacyverklaring.

Risico’s

Gokken is voor velen een (kans)spel, maar er kleven ook risico’s aan. Het belangrijkste risico is een kansspelverslaving. Hoewel het grootste gedeelte van alle spelers zonder problemen gokt, ontwikkelen sommigen risicovol speelgedrag. Daaruit kan een kansspelverslaving voortkomen. De gevolgen van een kansspelverslaving zijn vaak groot. Daarom is voorkomen beter dan genezen.

Gokken moet een spel blijven en daarom adviseren we je om de onderstaande informatie goed te lezen, voordat je begint met gokken. 

Gokken is een kansspel, geen behendigheid

Veel spelers denken dat ze magisch invloed kunnen uitoefenen op de kansspelen. Sommigen denken zelfs dat ze het systeem kunnen verslaan, omdat ze het systeem of het spel begrijpen. Onthoud dat de uitslag van elk kansspel ‘random’ (willekeurig) is.

Wees je ervan bewust dat toeval de uitkomst bepaalt van kansspelen en dat jij als speler hier geen enkele invloed op hebt. Het is géén behendigheidsspel, waarbij ervaring en vaardigheden de uitkomst en winst kunnen beïnvloeden. Ook de hoogte van je speelbudget, reserveren en of bespelen van meerdere kansspelautomaten, zijn niet van invloed op de uitkomst van het spel. 

Zorg dat je ook niet vervalt in het zogenaamde ‘magisch denken’. Hierbij denken spelers dat toeval niet van toepassing is, maar dat er een reden is waarom ze wel of niet winnen. Persoonlijke inzetsystemen, je niet scheren, geluksgetallen en/of gelukskleding… Geen van allen hebben invloed op de uitkomst van een kansspel.

Tenslotte 

Alle informatie op deze Verantwoord Spelen pagina is volledig tot stand gekomen met de hulp van onze partners (Mondriaan en PoGG). Het voorkomen van kansspelverslaving doen wij samen; maar vooral samen met jou, als speler.

Samen zorgen we ervoor dat gokken ook echt een spel blijf. Dat vinden wij Fair

 

Verantwoord gokken houdt in dat je speelt binnen je eigen vooraf vastgestelde grenzen, of je vastgelegde limieten in de Speel Bewust app. Houd je aan deze afspraken.

 • Hoeveel uren wil je per bezoek in ons casino blijven?
 • Hoeveel dagen in de week wil je maximaal ons casino bezoeken?
 • Hoeveel geld wil je maximaal per bezoek uitgeven?

Gokken blijft een spel als je goed nadenkt over de hoogte van jouw limieten, goede afspraken maakt met jezelf, je aan je eigen limieten houdt en je deze eigen limieten niet continu aanpast…!

10 Tips voor verantwoord spelen

1. Gok alleen als je je goed voelt. Negatieve emoties kunnen namelijk leiden tot het nemen van onnodige risico’s. 

2. Gok niet als je onder invloed van drank en/of drugs bent. 

3. Stel vóórdat je gaat gokken je budget vast. 

4. Gok niet met geld dat eigenlijk is bestemd voor andere doeleinden.   

5. Gok alleen met geld dat je echt kan missen. 

6. Maak geen schulden. Leen dus nooit geld om te kunnen gokken. 

7. Neem op tijd je winst en accepteer je verlies. 

8. Neem regelmatig pauzes tussen het gokken door, vooral als je geïrriteerd raakt en speel niet te lang door. 

9. Houd er rekening mee dat je ingezet geld kunt verliezen, accepteer dat.

10. Spreek vooraf met jezelf af hoe lang je speelt en wanneer je stopt, ongeacht winst of verlies.

In beginsel ben je als speler zelf verantwoordelijk voor jouw speelgedrag, zodat je niet langer of vaker speelt dan goed voor jou is, of dat jouw persoonlijke, financiële situatie dit toelaat. Vanzelfsprekend voorzien wij je daarom van alle benodigde informatie op onze website.

E-Assyst Speelbewust app 

 

De E-Assyst Preventie Speelbewust app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store. Om de app te gebruiken als je digitale buddy, dien je de app toegang te verlenen tot je locatie. Dit doe je door bij de telefooninstellingen naar privacy te gaan en je locatie voorziening te activeren voor de app. Op deze manier weet de app waar je bent en kan je herinneren aan je eigen ingestelde limieten. Let er wel op dat je voor het betreden van het casino de app opent en activeert en dat je, als je het casino verlaat, de app weer deactiveert. 


 

Een goede manier om te controleren of jouw speelgedrag verantwoord is, is het doen van een online zelftest. Een zelftest bestaat uit een beperkt aantal vragen. Op basis van jouw antwoorden krijg je een persoonlijk advies, waarmee je ervoor kan zorgen dat jouw speelgedrag verantwoord en recreatief blijft. 

Via LoketKanspel.nl kan je snel en gemakkelijk een zelftest doen. Klik hier om naar het overzicht van de zelftesten te gaan.Loket Kansspel helpt spelers met een gokverslaving, maar biedt ook hulp aan naasten, familie en vrienden van de speler met gokproblemen. 

Het loket is dag en nacht bereikbaar via de hulplijn tel. 0800-24 000 22. Contact opnemen is tevens gratis en anoniem. 

Wanneer je contact opneemt, krijg je altijd een opgeleide hulpverlener aan de telefoon. Zo biedt het loket professionele begeleiding of verwijst zij door naar een hulpverlener in de buurt. Samen met jou kijken zij wat bij je past.

Op de website LoketKanspel.nl vind je naast de zelftesten ook informatie over verstandig gokken en hoe je van een gokverslaving kunt herstellen.

 

Fair Play Casino is als aanbieder van risicovolle kansspelen wettelijk verplicht om jouw speelgedrag te monitoren en (indien nodig) tijdig in te grijpen nadat je het casino hebt betreden. Om dit te kunnen doen, slaan we bepaalde gegevens op (o.a. bezoekfrequentie). Dat gebeurt door ons zorgvuldig en voldoet aan de privacywetgeving. Je gegevens zijn daarbij bij ons beveiligd en worden niet met derden (overheden, e.d.) gedeeld. 

Het doel van het monitoren en opslaan van bepaalde gegevens is om onmatige deelname en risico’s op kansspelverslaving vroegtijdig te ontdekken en gepaste maatregelen te nemen. Zo zorgen wij ervoor dat gokken echt een spel blijft.

Signalen die (kunnen) wijzen op een eventueel verhoogd risico: 

 • Een te hoge of snel toenemende speelfrequentie (je komt vaker)
 • Een te lange of snel toenemende speelduur (je speelt langer
 • Sociaal ongepast gedrag of communicatie richting onze medewerkers.
 • Afwijkingen (verandering) in het patroon van tijdstippen (en of dagen);
 • Inzetten of inzetgedrag die een afwijkend patroon laten zien ten aanzien van het normale spelgedrag.

De registratie en analyse van speelgedrag vindt plaats op basis van data (zowel handmatig door de gekwalificeerde medewerker als geautomatiseerd door de bezoekfrequentie en via (eventueel) contact met het hoofdkantoor.

Onze gekwalificeerde medewerkers in de casino’s leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering van ons verslavingspreventiebeleid. Deze medewerkers krijgen een intensieve verslavingspreventietraining (basiskennis en aanvullende). Zij worden getraind op vroegtijdige herkenning van probleemgedrag (veranderingen in speelgedrag) en leren door middel van gespreksvaardigheden (motiverende gesprekstechnieken) een actieve bijdrage te leveren aan ons preventiebeleid.

Indien nodig kan en zal een van onze gekwalificeerde medewerkers bij bepaalde signalen contact opnemen met jou als speler. Het staat je natuurlijk altijd vrij om zelf contact met een van onze medewerkers op te nemen. In alle gevallen dat er persoonlijk contact is, zullen de medewerkers letten op specifieke signalen op basis van jouw gedrag en uitingen. 

 

 

Als je naar aanleiding van een zelftest hulp zoekt of je zorgen maakt over het speelgedrag van een naaste (vriend, collega, familielid), dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers en of het hoofdkantoor. Zij kunnen je tips geven, je helpen met het eventueel beperken van jouw speelgedrag of je doorverwijzen naar onze afdeling ‘Responsible Gambling’. 

Deze afdeling zoekt samen met jou naar oplossingen, zoals het ondersteunen, stimuleren en begeleiden naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties, of met het vrijwillig inschrijven in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). 

Je kan deze afdeling ook e-mailen via, ResponsibleGaming@jhgroup.nl. Je ontvangt binnen 72 uur een antwoord

Informatie over gokverslaving en hulpverlening

Er zijn diverse professionele hulpinstellingen die kunnen helpen. Het Loket Kansspel helpt spelers en familie van de speler bij problemen met gokken. U kunt het Loket Kansspel dag en nacht bereiken via  www.loketkansspel.nl. Je vindt hier meer informatie over gokverslaving en relevante hulpverlening.


 

Als jouw speelgedrag risicovol is en er na diverse interventies geen verbetering optreedt, zal in overleg met de afdeling Responsible Gambling kunnen worden geadviseerd om je aan te melden bij het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). De kansspelautoriteit zal van dit advies op de hoogte gebracht worden.

Fair Play Casino heeft in haar verslavingspreventiebeleid er expliciet voor gekozen om (zware) risicospelers landelijk - en niet eerst alleen regionaal – uit te sluiten van ons kansspelaanbod. Als permanente uitsluiting nodig is, is het speelgedrag dusdanig dat verder spelen elders niet in het belang is van de speler. Zo zou immers het risicogedrag elders worden voortgezet en de negatieve gevolgen groter worden.

Cruks is opgezet door de overheid en heeft als belangrijkste doel het tegengaan van kansspelverslaving. Wanneer je als speler vermeld staat in het register, worden er ook stappen ondernomen om jou de juiste hulp aan te bieden. Dit gebeurt vrijblijvend en is dus geen verplichting. Jij bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk om de aangeboden hulp ook te gebruiken.

Vrijwillige inschrijving in CRUKS

Via de website www.cruksregister.nl kan je jezelf inschrijven in Cruks. Je kan kiezen voor een inschrijving van minimaal 6 maanden tot maximaal 99 jaar. Dit kan op twee manieren:

1. Je kan je inschrijven via DigiD; dit werk meteen.

2. Je kan je inschrijven via een papieren formulier. Dit moet je printen, invullen en op de post doen. Na een paar dagen ben je dan ingeschreven.

Wij streven er altijd naar om met risicospelers in dialoog te zijn en samen te kijken naar de juiste (vervolg)stappen. Daarom willen wij graag dat spelers zichzelf vrijwillig inschrijven, eventueel op advies van Fair Play Casino. 

Uitsluiting heeft namelijk het beste effect als je als speler er zelf voor kiest; zo nodig in combinatie met een behandeling voor je kansspelverslaving.

Onvrijwillige inschrijving in CRUKS

Als een vrijwillige inschrijving echt nodig is, maar dit na een gesprek en een advies uitblijft, dan zal onze afdeling Responsible Gambling je onvrijwillig inschrijven in CRUKS. Deze inschrijving zal tezamen met een onderbouwd dossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Kansspelautoriteit. 

De Kansspelautoriteit zal het dossier beoordelen en contact met je opnemen. Dit proces duurt minimaal 6 weken. Na het eindoordeel wordt de inschrijving in CRUKS geactiveerd. Deze bedraagt dan altijd 6 maanden. 

Een onvrijwillige inschrijving kan ook worden gedaan door een naaste, zoals een partner, kind, vriend of collega. Naasten dienen zich ervan bewust te zijn dat de kansspelautoriteit de betreffende speler op de hoogte brengt van de aanvraag; waarbij dus ook de naam van de aanvrager wordt vermeld. Aanvullend dient dan ook rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van minimaal 6 weken. 

Kijk voor mee informatie op https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/ander-inschrijven (link d.d. 6 oktober 2021)

Meer informatie over de kansspelwetgeving in Nederland vind je op de website van de Kansspelautoriteit. 

FPC heeft een actieve samenwerking met verslavingsdeskundigen van hulpverleningsinstantie Stichting Mondriaan voor Geestelijke Gezondheidszorg (hierna: ‘Mondriaan’) en ervaringsdeskundigen van Pas op Gamen en Gokken (hierna: ‘PoGG’).

Beide instanties hebben advies uitgebracht over het verslavingspreventiebeleid van FPC; deze adviezen zijn integraal overgenomen.  

Aanvullend zullen bovengenoemde instanties actief worden betrokken bij de continue evaluatie van het verslavingspreventiebeleid. Hiervoor vindt periodiek overleg plaats, waarbij op basis van data en analyse gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen en/of aanscherpingen van het verslavingspreventiebeleid. 

Het verslavingspreventiebeleid van FPC sluit aan op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. Na registratie van de speler analyseert FPC het speelgedrag van spelers en treft (indien nodig) passende interventiemaatregelen. Hiermee wil FPC maximaal invulling geven aan haar zorgplicht; ten einde kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen en het risico op kansspelverslaving zo veel mogelijk te beperken.

De afdeling Responsible Gambling, hét informatie – en ádviespunt van FPC over verantwoord gokken, biedt een persoonlijke benadering aan. Interventies en het preventiebeleid zijn de verantwoordelijkheid van de afdeling Responsible Gambling binnen FPC. Deze afdeling werk hiervoor o.a. samen met AGOG Nederland, Stichting Mondriaan en diverse regionale/landelijke verslavingszorg instanties. 

Interventie uitleg

Op basis van op de relevante wetgeving is FPC verplicht om adequate maatregelen (interventies) te treffen, als er sprake is van risicovol speelgedrag. Dit heeft FPC vertaalt naar een zogenaamd ‘getrapt interventiemodel’. Afhankelijk van de situatie en de constateringen variëren de maatregelen van licht naar zwaar. Het betreft o.a. 

 • Het overhandigen van de speelbewust folder;
 • Het bespreken van het speelgedrag;
 • Het gebruik te maken van een goktest (speel bewust) om meer inzicht te krijgen in eigen speelgedrag;
 • Bespreken dat reserveren en het bespelen van meerdere automaten geen invloed heeft op de uitkomst van het spel;
 • De gevaren van gokverslaving besproken en mogelijkheden besproken om te matigen;
 • Mogelijkheid besproken om gebruik te maken van de e-Assyst Preventie Speelbewust app;
 • Mogelijkheid besproken om gebruik te maken van de witte lijst;
 • Doorverwijzing en regionale hulpverlening besproken;
 • Mogelijkheid besproken van gesprek met Responsible Gambling Manager

Externe signalen

Naast het speelgedrag van en het contact met de speler zelf, neemt FPC in haar beleid ook externe signalen mee als indicatie voor probleemgedrag. 

Het betreft dan (1) een signaal van een familielid of (2) een signaal van een relevante derde. Familieleden of derden kunnen deze signalen doorgeven aan medewerkers – hoofdkantoor van Fair Play Casino of direct aan de afdeling Responsible Gambling via ResonsibleGaming@jhgroup.nl.  

In het geval van een familielid gaat het om iemand uit de eerste lijn van de speler (vader, moeder, broer, zus en/of volwassen kinderen) of huisgenoot. 

Relevante derden zijn personen die een relevante, actieve relatie hebben met de speler, zoals bijvoorbeeld een reclassering-ambtenaar, een bewindvoerder, een curator, vrienden en/of personen uit de verslavingszorg. 

 

FPC stemt de zwaarte van de interventiemaatregelen af op de ernst van de signalen en op de verschillende groepen van kwetsbare personen. Iedere interventiemaatregel wordt in elk geval afgestemd op: 

 • De leeftijd van de speler; 
 • Het vertoonde speelgedrag; 
 • De signalen die duiden op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving; 
 • De reactie van de speler op eerder getroffen interventiemaatregelen (indien aanwezig).

Registratie van gegevens na persoonlijk onderhoud

Als een persoonlijk gesprek met een speler plaats vindt, worden o.a. de volgende (wettelijk verplichte) zaken geregistreerd: 

 • De identiteit van de speler met wie het persoonlijk onderhoud wordt gevoerd;
 • De datum en het tijdstip van het persoonlijk onderhoud; 
 • De aanleiding voor het persoonlijk onderhoud;
 • De uitkomst en/of afspraken.

Registratie van gegevens bij overige interventiemaatregelen

Bij iedere toepassing van een interventiemaatregel anders dan een persoonlijk gesprek worden o.a. de volgende zaken geregistreerd:

 • De identiteit van de speler op wie de interventiemaatregel wordt toegepast;
 • De datum en het tijdstip van de interventiemaatregel; 
 • De aard van de interventiemaatregel;
 • De aanleiding voor de interventiemaatregel.

 

Onze medewerkers doen er alles om de veiligheid in het casino van de medewerkers en spelers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat, wanneer jij betrokken bent (geweest) bij een incident of calamiteit, wij dit registreren. Een medewerker kan ook in een situatie terechtkomen waarbij hij/zij een speler uit de vestiging moet verwijderen om de veiligheid van andere spelers, de sfeer in het casino en/of het beschermen van de eigendommen dient te waarborgen. 

In uiterste gevallen kan dit resulteren in een gedwongen toegangsverbod. Indien Fair Play een gedwongen toegangsverbod oplegt, zullen wij jou – voor zover mogelijk – daarover direct informeren, of doen dit bij je eerstvolgende bezoek. Dit verbod is minimaal één jaar geldig, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis.

 

 

Fair Play Card