Speel bewust

Veel spelers denken dat ze magisch invloed kunnen uitoefenen op de kansspelen, maar de uitslag is ‘random’. Ze geloven niet in toeval, maar denken dat er een reden is waarom zij wel of niet winnen. “Met mijn systeem win ik gegarandeerd! Volg deze stappen en je wint zeker! Met deze schoenen aan win ik altijd.” Herken je dit? Het is bijgeloof, het zogenaamde magisch denken. Wees ervan bewust dat je te maken hebt met kansspelen, waarbij het toeval bepaalt en je geen enkele  invloed hebt op de uitkomst van het spel. Eventuele winst is puur toeval (random) en niet beïnvloedbaar. 

Ga naar het casino om een leuke tijd te ervaren. Gebruik het niet als een vlucht van jouw dagelijkse leven. Het is makkelijk om je zorgen te vergeten door veel en vaak te spelen, maar daar los je natuurlijk niets mee op. Ga dus iets anders doen als je je zorgen maakt: ga naar buiten, kijk een film of doe iets anders wat je leuk vindt.

Bezoek je een van onze casino’s, dan weet je zeker dat je altijd eerlijke en duidelijke informatie krijgt over het spel en de risico’s. Met die informatie kun je verantwoord een gokje wagen. Voor extra informatie staan onze medewerkers altijd voor je klaar. Fair Play Casino richt zich onder andere op het creëren van bewustwording bij spelers. Hoewel onze casino’s een plek zijn vol spanning en kansspelen, moet gokken een spel blijven! Bij de meeste spelers gaat dit goed, maar we beseffen dat dit niet voor iedereen geldt.  

Fair Play Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We onderhouden daarom contacten met hulpverleningsinstanties en werken actief mee aan voorlichtingscampagnes en passende scholing van het personeel. 

TIP: GOK ALS JE JE GOED VOELT & STEL VOORAF JE SPEELLIMIET VAST

In een slechte bui ben je eerder bereid tot het nemen van risico’s. Ga dan niet gokken. Merk je dat je geïrriteerd of overprikkeld raakt tijdens het spel? Neem dan even pauze of ga iets anders doen. Gok alleen als je je goed voelt. Spreek vooraf ook met jezelf af hoeveel uren je per bezoek in het casino wilt blijven, hoeveel dagen je het casino wilt bezoeken en hoeveel geld je maximaal wilt uitgeven tijdens je bezoek. En hou je aan je afspraken, gok alleen met geld dat je kunt missen, pak op tijd je winst en accepteer je verlies.

Heb je hulp nodig? Je staat er niet alleen voor. Onze medewerkers brengen je graag in contact met de afdeling Responsible Gaming. Deze afdeling zoekt altijd samen naar oplossingen, zoals het vrijwillig nemen van een toegangsverbod of het ondersteunen, stimuleren en begeleiden naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Je kunt ook zelf een e-mail sturen naar ResponsibleGaming@jhgroup.nl,

Voor meer informatie over gokken kun je terecht op de website GOKKENinfo.nl

Ook als je vermoedt dat een naaste (vriend, familielid) een kansspelprobleem heeft en je je zorgen hierover maakt, kun je contact opnemen met onze afdeling Responsible Gaming.

Op GOKKENinfo.nl lees je meer over hulp en steun voor naasten.

Lees meer over ons preventiebeleid

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens kun je lezen in onze privacyverklaring.

 

Om ervoor te zorgen dat jij veilig en verantwoord in onze casino’s een gokje waagt, hebben we in samenwerking met AGOG, Novadic-Kentron en E-Assyst een app ontwikkeld om gokproblemen te voorkomen. Deze app, genaamd E-Assyst, is gebaseerd op het behandelmodel van een professor aan Radboud UMC Nijmegen. De app is te downloaden via de Google Play Store van Android en via de Appstore van Apple. 

Deze app zorgt voor meer inzicht in en controle over jouw speelgedrag. Voordat je de app kunt gebruiken, moet E-Assyst weten wat jouw speellimieten zijn. Deze limieten worden bepaald aan de hand van een aantal E-Assyst vragen. Het antwoord op deze vragen kun je via de mail naar info@e-assyst.nl óf via WhatsApp naar 06 52383983 sturen. Wanneer de antwoorden zijn ingestuurd, ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord van E-Assyst waarmee je kunt inloggen. De antwoorden van deze vragen worden niet gedeeld met Fair Play Casino of andere personen/instanties. Je privacy is gewaarborgd. Deze antwoorden heeft de mobile coach, oftewel buddy, nodig om jou aan je afspraken te herinneren zodat je verantwoordelijk blijft gokken.  

E-assyst vragen:  

  • Hoeveel uren wil je per bezoek maximaal in een casino blijven?  
  • Hoeveel dagen in de week wil je maximaal het casino bezoeken?  
  • Hoeveel geld wil je maximaal uitgeven per bezoek aan het casino?  
  • Met welke (bij)naam kunnen wij jouw account aanmaken? 

De E-Assyst Preventie Speelbewust app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store. Om de app te gebruiken als je digitale buddy, dien je de app toegang te verlenen tot je locatie. Dit doe je door bij de telefooninstellingen naar privacy te gaan en je locatie voorziening te activeren voor de app. Op deze manier weet de app waar je bent en kan je herinneren aan je eigen ingestelde limieten. Let er wel op dat je voor het betreden van het casino de app opent en activeert.

In alle vestigingen is ook voorlichtingsmateriaal aanwezig. Als jouw spelgedrag schadelijk is voor jezelf of jouw omgeving, attenderen onze medewerkers je op je speelgedrag, de eventuele spelrisico’s en geven ze tips om je spelgedrag te matigen. Ook adviseren zij jou om een  zelftest af te nemen waarmee je binnen een paar minuten meer inzicht krijgt in jouw gokgedrag. Ook als uit de zelftest blijkt dat jouw gokgedrag normaal is, kun je jouw vragen over gokken bespreken met onze expert van de afdeling Responsible Gaming. 

Een volgende optie is een gesprek met de afdeling Responsible Gaming of om en “adempauze” te nemen door middel van een vrijwillig toegangsverbod op eigen verzoek voor het casino aan te vragen. 

Als wij merken dat je erg vaak gokt of als jij er zelf om vraagt, bieden wij je een vrijwillig toegangsverbod aan. Afspraken hierover handelen wij op discrete wijze af. 

Als jij dit verbod accepteert, word je 6 maanden lang geweigerd in het casino. In verschillende regio’s en steden wordt het toegangsverbod uitgebreid naar andere casinovestigingen binnen de gemeente of, via de afdeling Responsible Gaming middels ons doorverwijzingsprotocol met de verslavingszorg en/of AGOG, uitgebreid op regionaal of zelfs landelijk niveau. Als er mogelijk sprake is van een probleem, verwijzen we jou door naar de verslavingszorg. 

De verantwoordelijkheid voor het niet betreden van genoemde casino’s ligt echter geheel bij jou. Genoemde casino’s zijn dan ook niet aansprakelijk wanneer jij in de periode dat het toegangsverbod geldt er alsnog in slaagt om (willens en wetens!) genoemde casino’s te betreden. Wel zullen onze medewerkers hun uiterste best doen om herkenning te waarborgen.

Voor alle duidelijkheid willen wij mededelen dat, wanneer je door één van onze medewerkers in eerder genoemde casino’s wordt aangetroffen, wij zonder verdere waarschuwing aangifte kunnen doen bij Justitie op grond van Art. 138 Wetboek van Strafrecht, lokaalvredebreuk. Wij verzoeken je daarom goed nota te nemen van dit schrijven, mede gelet op het Arrest van de Hoge Raad van 16 december 1969. De vindplaats is: ECLI:NL:HR:1969:AB5039.

Als je gebruik wenst te maken van een Re-entree gesprek, dien je voordat je het casino mag betreden eerst persoonlijk contact op te nemen met de afdeling Responsible Gaming.

Je kunt een vrijwillig toegangsverbod of informatie hierover ook zelf aanvragen bij de afdeling Responsible Gaming door een mail te sturen naar ResponsibleGaming@jhgroup.nl. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het preventiebeleid en de contacten met AGOG Nederland, regionale en landelijke verslavingszorg. De afdeling Responsible Gaming is tevens telefonisch te bereiken via 045-5428428 (tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur). Ook de afhandeling van klachten wordt door deze afdeling verzorgd. 

 

Sommige situaties en incidenten kunnen ook leiden tot een onvrijwillig toegangsverbod, oftewel een zwarte lijst. 

Indien nodig kan de Responsible Gaming Manager je ter bescherming van jezelf en de omgeving een onvrijwillig (gedwongen) verbod, ook wel zwarte lijst genoemd, opleggen. Deze zwarte lijst wordt opgelegd als je speelgedrag daar aanleiding toe geeft en/of we signalen van derden krijgen.

Onze medewerkers doen er alles om de veiligheid in het casino van de medewerkers en spelers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat, wanneer jij betrokken bent (geweest) bij een incident of calamiteit, wij dit registreren. Een medewerker kan ook in een situatie terechtkomen waarbij hij/zij een speler uit de vestiging moet verwijderen om de veiligheid van andere spelers, de sfeer in het casino en/of het beschermen van de eigendommen dient te waarborgen. 

In uiterste gevallen kan dit resulteren in een gedwongen toegangsverbod. Indien Fair Play een gedwongen toegangsverbod oplegt, zullen wij jou – voor zover mogelijk – daarover direct informeren, of doen dit bij je eerstvolgende bezoek. Dit verbod is minimaal één jaar geldig, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis.

 

Zelfhulp

Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag
Hands24x7 (telefonisch 0800-3701503 & WhatsApp 06-46561730)


Ervaringsdeskundigen 

Pas op Gamen en Gokken (PoGG) organiseert voorlichtingen en workshops, waar ouders, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, mensen uit het onderwijs, maar ook gamers en gokkers elkaar ontmoeten. PoGG wil boven alles ‘awareness’ kweken. Met ‘awareness’ bedoelt men ‘aandacht’, ‘voorzichtigheid’, ‘attentie’ en ook ‘een waarschuwing’. Overigens uitdrukkelijk zonder gamen & gokken te willen verbieden of mensen te verbieden om te gamen of te gokken.

SLICKS is een onafhankelijke organisatie van ervaringsdeskundigen die de collectieve belangen behartigt van alle kansspelspelers in Nederland en specifiek die van de risico- en probleemspelers. SLICKS geeft via een kenniscentrum uitgebreide informatie over gokken en kansspelen maar ontwikkelt ook producten & diensten vanuit ervaringskennis en wetenschap.
 

Meer informatie over de kansspelwetgeving in Nederland vind je op de website van de Kansspelautoriteit.

 

Landelijke instanties


Wil je meer informatie over gokken en de risico’s? Wil je hulp bij het verminderen van je speelgedrag? Gok je vaker dan je zou willen of heb je andere problemen met je speelgedrag? Er zijn diverse professionele hulpinstellingen die jou kunnen helpen. Je kunt ook contact zoeken met één van de landelijke instanties, welke hieronder staan vermeld.

Overige zelftests

Regionale instanties

Chat is bereikbaar op werkdagen van 13.00-17.00u.

 

Fair Play Card