Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Privacyverklaring Fair Play Centers B.V.

Uw privacy is voor Fair Play Centers BV (hierna: Fair Play) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

 

In het kort

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Fair Play doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Klikgedrag en cookies;
 • Gebruiksgegevens;
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties;
 • Gegevens met betrekking tot deelname/bijdrage aan een loyaliteitsprogramma.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Uw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het op uw verzoek toesturen van aanbiedingen van Fair Play via e-mail
 • Het beantwoorden van uw vragen of klachten;
 • Het verbeteren van onze websites en casino’s;
 • Het aanbieden van promotionele kansspelen;
 • Het na uw toestemming tonen van gepersonaliseerde advertenties en het meten van de effecten van deze advertenties.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen. 

 

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren. Wanneer wij de gegevens daarvoor niet meer nodig hebben, worden deze gewist of permanent anoniem gemaakt, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren of wij de gegevens langer opslaan ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website en/of diensten (denk hierbij aan opslag door onze hostingprovider) of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dan wel interne recherche dat eist).

 

Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. In onze cookieverklaring kunt u hier meer over lezen.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen, klachten, opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wenst te maken. U kunt dit kenbaar maken bij onze Functionaris Gegegevensbescherming, die bereikbaar is via fg@fairplay.nl. U kunt binnen 1 maand na ontvangst een reactie verwachten. Voor algemene vragen, klachten en opmerkingen over onze casino's kunt u gebruik maken van ons reactieformulier.

Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Fair Play Centers B.V. – Privacy Statement – versie 4 september 2018