Algemene voorwaarden Fair Play Member Card en Mijn-Fair Play Card omgeving

Versie: september 2021

 

A. Algemene voorwaarden Fair Play Member Card en Mijn-Fair Play Member Card-Omgeving

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geregistreerde persoonlijke Fair Play Member Card (verder: FP Member Card of FPMC) en de Mijn-Fair Play Card-Omgeving (verder: Mijn-FPCO”), tezamen hierna (hierna “Dienst”). De Dienst wordt verzorgd door Fair Play Centers BV (hierna “Fair Play” of “wij”), maar ook andere ondernemingen zijn bij de dienstverlening betrokken (hierna gezamenlijk ”partners” genoemd). De Dienst richt zich op spelers bij/van Fair Play (hierna “gebruikers” of “u”) die extra diensten/faciliteiten en informatie omtrent de Dienst en/of daaraan verbonden activiteiten wensen te ontvangen en willen deelnemen aan extra promotionele acties. Fair Play zal gebruikers geen informatie toesturen die voor hen niet relevant is. De Dienst wordt alleen beschikbaar gesteld onder de hier vermelde deelnamevoorwaarden.

2. Deelnamevoorwaarden
Natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar (en in sommige casino’s vanaf 21 jaar) kunnen zich voor onze Dienst aanmelden. Deelname is gratis en alleen voor privé-gebruik. Commerciële deelname is uitgesloten.

3. Registratie en account
Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst dient u zich in één van onze Fair Play Casino’s te registreren voor een FP Member Card. De FP Member Card dient – na eenmalige registratie - als toegangsbewijs tot onze casino’s en voor deelname aan onze promotionele acties.

Indien u zich registreert voor toegang tot onze casino’s met een FP Member Card, sluiten we met u een overeenkomst waarbij u aangeeft een geregistreerde FP Member Card aan te vragen en waartoe u ons de volgende gegevens verstrekt van uw legitimatiebewijs::

 • achternaam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • pasfoto (van legitimatiebewijs)

Zowel door het verstrekken van uw achternaam, voornaam en geboortedatum als door uw acceptatie of ondertekening van deze Algemene en Bijzondere/aanvullende Voorwaarden, gaat u akkoord met de inhoud van deze voorwaarden, inclusief het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden.

U dient uw FP Member Card veilig te bewaren en het is niet toegestaan andere personen toegang te verschaffen tot of gebruik te laten maken van uw FP Member Card.

Elk contact met Fair Play dat via uw FP Member Card verloopt, wordt aan u toegerekend. Dit geldt ook als derden met uw FP Member Card oneigenlijk hebben gehandeld, wegens aan u verwijtbaar gedrag. U bent verplicht Fair Play onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik bij verlies of diefstal van uw FP Member Card of indien u aanwijzingen hebt dat uw FP Member Card door derden wordt gebruikt.

Omdat Fair Play haar Dienst gratis ter beschikking stelt, heeft zij het recht registratie in specifieke gevallen zonder opgave van redenen te weigeren.

4. Onderwerp van de dienstverlening

4.1 Doel en voordelen
Het doel van de Dienst is om u extra gemak en services te bieden, de meest relevante informatie te sturen en u extra promotionele acties aan te bieden. Deelname aan de Dienst is gratis.

De dienst heeft de volgende voordelen/privileges:

A. Toegang tot het casino (zie ook 4.2.2. Casinobezoek)
In kader van de wettelijke verplichte identiteits- en leeftijdscontrole, controle van het zogenaamde CRUKS-register, eventueel lopende toegangsverboden en registratie van alle casinobezoekers inclusief bezoekfrequentie, moet u zich bij elk bezoek met een geldig identiteitsbewijs legitimeren. Hiervoor moeten we uw identiteitsbewijs scannen en een zogenaamde CRUKS-check doen. Dit doen we aan de hand van uw BSN-nummer. Deze wordt echter gecodeerd en uitsluitend en eenmalig bij het eerste bezoek gebruikt ter controle van het CRUKS-register. Daarna wordt het BSN-nummer direct weer verwijderd. Uw gegevens zijn dus veilig en worden niet met anderen (waaronder de belastingdienst of andere overheidsinstanties) gedeeld. Om dit proces voor u bij een volgend bezoek te vergemakkelijken, kunt u zich vrijwillig en zonder kosten registreren voor een persoonlijke FP Member Card. Hiervoor dient u akkoord te gaan met deze algemene en aanvullende voorwaarden en vragen we een aantal persoonsgegevens. Zie 4.2. verzameling en opslag gegevens Indien u zich niet wenst te registreren voor een FP Member Card dient u zich bij elk bezoek te identificeren en dient u het gehele controleproces opnieuw te doorlopen, conform onze wettelijke verplichtingen. Indien we een melding krijgen dat u staat ingeschreven in het CRUKS-register, u een ander (al dan niet vrijwillig of onvrijwillig) toegangsverbod hebt of niet ouder bent dan 18 of 21 jaar (afhankelijk van de gemeente), dan wordt de toegang tot het casino geweigerd.

B. Deelname aan promotionele jackpotacties
Bij elke jackpot die u bij Fair Play wint, ontvangt u gratis een digitaal actieticket voor de lopende promotionele actie(s) van dat moment. Voor deelname aan onze promotionele acties heeft u een Fair Play Card nodig. Deze krijgt u gratis bij het winnen van een jackpot en is in eerste instantie volledig anoniem. Kiest u voor meer gemak en services dan kunt u zich registreren voor FP Member Card. Alle actietickets en gewonnen prijzen worden digitaal gekoppeld aan uw Fair Play Card (ongeacht het type Fair Play Card). Bij verlies of diefstal kunnen we echter alleen uw actietickets en prijzen veilig stellen als u in het bezit bent van een persoonlijke FP Member Card. Bij een algemene (anonieme) Fair Play Card is dat niet mogelijk.

C. FP Member Card verloren? Geen actietickets kwijt!
Deelnemers die een persoonlijke FP Member Card hebben kunnen bij verlies of diefstal hun FP Member Card laten blokkeren en hun actietickets en gegevens laten koppelen/overzetten aan/op een nieuwe FP Member Card. Dit is niet mogelijk voor deelnemers die met een algemene (anonieme) Fair Play Card aan onze acties deelnemen. Let op: Tijdens een finale-avond van een grote actie, dient u uw verlies of diefstal minimaal 24 uur voor aanvang van de finale te melden in een van onze casino’s. Anders is tijdige uitgifte van een nieuwe FPMC en het overzetten van uw actietickets niet gegarandeerd.

D. Totaaloverzicht van al uw actietickets (zie ook 4.2.3 Ticket- en prijzenoverzicht)
Op Mijn-FPCO is een totaaloverzicht te vinden van alle actuele aan de FP Member Card gekoppelde actietickets. Eerder gewonnen actietickets gekoppeld een algemene (anonieme) Fair Play Card kunnen bij een van onze medewerkers middels een speciale app overgezet worden naar de persoonlijke FP Member Card. De oude (anonieme) Fair Play Card wordt na overzetten van de actietickets ongeldig en gedeactiveerd.

E. Overzicht van alle gewonnen prijzen (zie ook 4.2.3 Ticket- en prijzenoverzicht)
Alleen voor deelnemers met een persoonlijke FP Member Card is op de online Mijn-FPCO een totaaloverzicht te vinden van alle gewonnen prijzen. Voor nog niet geïnde prijzen wordt ook een uiterste termijn weergegeven tot wanneer de prijs moet worden geïnd in het casino om te voorkomen dat deze vervalt. Om uw actietickets en gewonnen prijzen online in te zien, kunt u op fairplay.nl onder FAIR PLAY CARD inloggen met het nummer en pingetal zoals vermeld op uw Fair Play Card.

F. Persoonlijke updates/reminders rondom acties en finales
Alleen voor deelnemers met een persoonlijke FP Member Card krijgen op de online Mijn-FPCO regelmatig relevante boodschappen te zien. Het gaat hierbij o.a. om aankondigingen van de volgende finale van een actie, speciale aanbiedingen of aankondigingen m.b.t. nieuwe acties of reminders over nog te innen prijzen.

4.1.1 Persoonlijke FP Member Card vergeten?
Indien u uw persoonlijke FP Member Card bent vergeten, moet u bij het casinobezoek de wettelijke verplichte toegangscontrole doorlopen. Mocht u tijdens uw bezoek een jackpot en daarmee een gratis actieticket winnen, dan ontvangt u een tijdelijke, algemene (anonieme) Fair Play Card. Bij een volgend bezoek kunt u bij een van onze medewerkers de gewonnen actietickets later laten overzetten naar uw persoonlijke FP Member Card. De tijdelijke algemene (anonieme) Fair Play Card wordt daarna ongeldig.

4.2 Verzameling en opslag van gegevens
De in dit hoofdstuk opgesomde gegevens vormen voor ons de basis voor het bepalen van de voor u geschikte/relevante informatie/dienst.

4.2.1 Registratie voor FP Member Card
In het kader van de registratie voor een persoonlijke FP Member Card vragen wij de volgende gegevens van u op:

 • achternaam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • pasfoto (van legitimatiebewijs)

4.2.2 Casinobezoek
Tevens zijn wij wettelijk verplicht bij elk bezoek het door u bezochte casino en uw bezoekfrequentie te registreren en minimaal 3 jaar te bewaren nadat de/het laatste interventie/bezoek heeft plaatsgevonden. Deze wettelijk verplichting houdt in dat wij voor rapportages en analyses anonieme gegevens moeten kunnen verstrekken aan o.a. de Kansspelautoriteit, moeten controleren op leeftijd in relatie tot het maximaal toegestane aantal bezoeken voor personen onder de 24 jaar en in kader van het preventiebeleid moeten monitoren of er sprake is van verhoogd risico op kansspelverslaving bij een ongebruikelijke toename van het aantal bezoeken aan onze casino’s.

4.2.3 Ticket- en prijzenoverzicht
We registreren alle gewonnen jackpots en daaraan gekoppelde actietickets van elke Fair Play Card anoniem. Bij deelnemers met een persoonlijke FP Member Card worden deze gegevens direct aan utoegewezen, zodat we uw gewonnen actietickets en prijzen veilig kunnen stellen bij verlies of diefstal van uw FP Member Card. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor marketing analyse om uw bezoek- en spelervaring bij Fair Play te verbeteren en om u voor u meer relevante informatie te verstrekken.

4.2.4 Contact met Fair Play
Wanneer u contact opneemt met ons via e-mail, ons contactformulier op onze website of andere communicatiemethoden waaronder social media chats, dan verwerken wij de gegevens die u daarbij aan ons ter beschikking stelt.

4.2.5 Het gebruik van de online Mijn-Fair Play Card-omgeving
Bij het gebruik van de online Mijn-FPCO verzamelen wij informatie over alle door u bekeken content op onze site zoals uw actueel ticketoverzicht, uw gewonnen prijzen, uw deelname aan promotionele acties behorende bij de Dienst en bekeken websitepagina’s.

Verder verzamelen we uw FPC-cardnummer, informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie en de systeemtaal. Alle informatie en analyses gebruiken wij om onze Dienst voor u te kunnen verbeteren.

4.2.6 Privacy
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van alle in Nederland geldende privacywetgeving. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring, welke hierna opgenomen is onder C.

5. Algemene eisen voor het gebruik van de Mijn-Fair Play Card omgeving
Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst dient u zich in een van onze casino’s met een geldig legitimatiebewijs te registreren voor een persoonlijke FP Member Card.

Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient de deelnemer tevens te beschikken over een (mobiel) apparaat (telefoon, tablet, pc of laptop) met internettoegang en actuele besturingssoftware en internetbrowser. Vanwege technische redenen is het mogelijk dat er voor sommige verouderde typen apparaten en/of besturingssystemen geen geschikte software/browser wordt aangeboden. Als er voor bepaalde apparaten geen geschikte software-/browserversie beschikbaar is, kan de deelnemer de Dienst niet gebruiken op dat betreffende apparaat. Fair Play zal zich inspannen om de Mijn-FPCO voor zoveel mogelijk verschillende typen apparaten/browsers aan te bieden. Vanwege voortdurend veranderend productaanbod op de markt voor (mobiele) apparaten/software kan Fair Play geen actuele lijst overleggen van alle (mobiele) apparaten/software die geschikt zijn voor het gebruik van de Dienst.

Het gebruik van de Dienst veronderstelt een regelmatige (mobiele) dataverbinding vanaf de (mobiele) apparaat van de deelnemer. Het volume en de frequentie van de (mobiele) dataverbinding is afhankelijk van het type apparaat en de omvang van het gebruik van de Dienst. De (aansluit)kosten voor de mobiele dataverbinding zijn voor rekening van de deelnemer. Het volume is afhankelijk van het contract dat de deelnemer heeft afgesloten met zijn mobiele provider.

De kosten voor het opzetten en het onderhouden van de internetverbinding maken geen deel uit van de Dienst van Fair Play. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer.

6. Uw plichten
U dient:

 • u dient minimaal 18 jaar oud te zijn (en in sommige gemeenten minimaal 21 jaar);
 • bij registratie correcte gegevens te verstrekken en wijzigingen door te geven in het casino;
 • de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze deelnamevoorwaarden.
 • de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheids- en fatsoensnormen in acht te nemen bij het gebruik van de Dienst en Fair Play en de andere deelnemers geen schade te berokkenen, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd en fatsoenlijk en zorgvuldig jegens hen te handelen.

7. Aansprakelijkheid
Fair Play is in geen geval aansprakelijk voor schade die deelnemer als gevolg van de deelname aan c.q. gebruik van de Dienst lijdt, behoudens gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid van de directie van Fair Play.

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

 • enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die deelnemers eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
 • enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers tijdens, na of middels de Dienst en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
 • enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen of de Dienst.
 • eventuele fiscale consequenties van de Dienst en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen.
 • voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
 • eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • enige schade ontstaan door de Dienst.
 • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Dienst.
 • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
 • de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.

Fair Play is in het bijzonder verder niet aansprakelijk voor:

 • het niet of slechts beperkt functioneren van de Mijn-Fair Play Card Omgeving;
 • het niet of slechts beperkt beschikbaar zijn van wifi-verbindingen;
 • het niet goed functioneren van het scanapparaat bij de entree;
 • het niet beschikbaar zijn van promotionele acties;
 • verlies of diefstal of misbruik van een Fair Play Card of misbruik van de Mijn-Fair Play Card omgeving door Deelnemer of derden.

8. Duur overeenkomst, beëindiging en gevolgen toegangsverbod of CRUKS-registratie
De overeenkomst tussen deelnemer en Fair Play Centers geldt voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging.

De overeenkomst kan per email worden opgezegd via info@fairplay.nl of door melding in onze casino’s. Deelnemer en Fair Play hoeven geen opzegtermijn in acht te nemen. De opzegging heeft dus onmiddellijke werking c.q. ingang.

De deelnemer heeft het recht zijn deelname te allen tijde zonder opgave van redenen op te zeggen c.q. te beëindigen door zijn Fair Play (Member) Card niet meer te gebruiken, te vernietigen of bij een van de casino’s te retourneren en/of zijn registratie in het casino te laten deactiveren. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs noodzakelijk om de identiteit van de deelnemer te kunnen controleren. Ook Fair Play kan te allen tijde zonder opgave van redenen de Dienst met onmiddellijke ingang staken waarmee deelname aan de Dienst ten einde komt. Fair Play heeft het recht de overeenkomst direct te beëindigen indien de deelnemer tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6 of anderszins in strijd met de wet of deze deelnamevoorwaarden handelt.

Fair Play heeft daarnaast het recht om de Dienst tijdelijk of blijvend te staken c.q. de toegang tot de Dienst onmogelijk te maken indien zij het vermoeden heeft dat de Dienst misbruikt wordt door de deelnemer of derden of deze in strijd handelt/handelen met de wet of de deelnamevoorwaarden.

Bij een toegangsverbod of een CRUKS-registratie eindigt het gebruik van de Dienst tijdelijk afhankelijk van de duur van het toegangsverbod of de CRUKS-registratie of permanent indien partijen tijdens het vaststellen van het toegangsverbod tot een permanent toegangsverbod besluiten.

9. Ontzegging toegang tot casino en mijn FPCO
Gedurende de periode van een toegangsverbod of CRUKS-registratie komen eventuele winkansen (bijvoorbeeld actietickets) bij onze promotionele kansspelen en andere privileges/voordelen van onze Dienst automatisch te vervallen, daar u geen toegang wordt verleend tot onze casino's. Na afloop van het toegangsverbod of de CRUKS-registratie kunt u weer deelnemen aan promotionele acties en meedingen naar nieuwe prijzen. Ook kunt u weer toegang krijgen tot de online omgeving.

10. Wijzigingen van de deelnamevoorwaarden
Fair Play behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De actuele versie van de deelnamevoorwaarden kan te allen tijde worden gedownload. De versie van de deelnamevoorwaarden staat vermeld in de voorwaarden zelf.

Fair Play kan deze deelnamevoorwaarden wijzigen voor zover dit een gerechtvaardigd belang dient, zoals betere prestaties, en Fair Play rekening houdt met de belangen van de deelnemer. Wanneer Fair Play de deelnamevoorwaarden wijzigt, zal zij de deelnemers hiervan via haar website, en de Mijn-FPCO op de hoogte stellen en de nieuwe deelnamevoorwaarden ter beschikking stellen via dezelfde kanalen. Indien de deelnemer de nieuwe deelnamevoorwaarden niet accepteert, kan deze de Dienst niet langer gebruiken.

11. Overig
Op de Dienst is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen, de Wet op de kansspelen en de reclamecode voor casinospelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen en overige wettelijke bepalingen.

Indien in verband met Covid-19 (corona) enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Dienst wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Dienst. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Dienst wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.

Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de Dienst of de prijzen is Nederlands recht van toepassing en de rechter te Maastricht bevoegd.

Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Fair Play (Member) Card en/of de (digitale) actietickets door de deelnemer, alsmede het in strijd met de voorwaarden gebruiken of misbruiken van Mijn-FPCO door deelnemer of derden is verboden.

Alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden aan Fair Play.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Fair Play Card/Marketing, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.B. Aanvullende/bijzondere voorwaarden Mijn-Fair Play Card-omgeving
Versie : september 2021

1. Geldigheidsgebied 
Deze aanvullende c.q. bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst Mijn-Fair Play Card-Omgeving (hierna ‘Mijn-FPCO’ of de ‘Dienst‘). Deze voorwaarden zijn van toepassing naast en in aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hiervoor onder A vermeld. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden (onder A) en de aanvullende/bijzondere voorwaarden (onder B), hebben de aanvullende/bijzondere bepalingen voorrang.

De Dienst geeft toegang tot de online-omgeving van Mijn-FPCO. Hier kunnen gebruikers na inlog gebruik maken van allerlei functionaliteiten (bijv. ticket- en prijzenoverzicht, promotionele acties e. d.) van Fair Play. Het gebruik van Mijn-FPCO vindt plaats volgens de onderstaande regelingen.

2. Registratie en gegevens
Om van Mijn-FPCO gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren in het casino. Hierbij vragen wij u om de volgende gegevens: voornaam, achternaam, en geboortedatum. Voor registratie voor een Fair Play Member Card vragen we tevens uw e-mailadres.

Voor registraties met e-mailadres geldt dat een deelnemer een individueel wachtwoord aanmaakt voor het gecreëerde Mijn-FPC-account. Ter verificatie van de identiteit van de deelnemer is het overleggen van een identiteitsbewijs verplicht.

De door de deelnemer in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens zich naderhand wijzigen, dan dient de deelnemer dit onmiddellijk aan Fair Play te melden.

De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de deelnemer zelf gebruikt worden. De deelnemer zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens.

Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het Mijn-FPCO- account, dan dient de deelnemer dit onmiddellijk aan Fair Play te melden. De deelnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de deelnemer.

Het gebruik van Mijn-FPCO op een (mobiel) apparaat is alleen mogelijk als het apparaat gebruik maakt van een actueel besturingssysteem (Android, Windows, Apple iOS) en een actuele browser.

3. Beheer en gebruik van de dienst Mijn-FPCO
Het beheer van de gegevens van de deelnemer vindt centraal plaats in het casino en kan alleen door een bevoegd casinomedewerker worden gewijzigd indien een deelnemer zich heeft geïdentificeerd en hier nadrukkelijk om vraagt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de Dienst en niet verstrekt aan derden

Het gebruik van Mijn-FPCO is gratis. Voor gebruikmaking eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting, kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze zijn voor rekening van de deelnemer en maken geen deel uit van de Dienst.

4. Garantie / Aansprakelijkheid
Fair Play doet er alles aan om Mijn-FPCO zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een dienst uitvalt, zal de Fair Play er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Dienst zo snel mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van Fair Play.

Fair Play behoudt zich het recht voor om Mijn-FPCO in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de deelnemer op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) dienst bestaat niet.

Fair Play is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van Mijn-FPCO of het niet bereikbaar zijn van Mijn-FPCO, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen van Fair Play.C. BENKOPTE PRIVACYVERKLARING

1. Verwerking van persoonsgegevens
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u en om de Dienst aan u te kunnen leveren en om aan de wet te voldoen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Welke persoonsgegevens dat zijn, staat vermeld in de artikelen A. 3 en A 4.2 van de algemene voorwaarden (zie hiervoor).

2. Doel van de gegevensverwerking
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken om de overeenkomst met u uit te (doen) voeren en de Dienst aan u te leveren, om u toegang te kunnen verschaffen tot de casino’s en onze online omgeving, alsmede voor marketingdoeleinden en de hieronder te noemen doeleinden.

Wij verzamelen de in artikel 3 en 4.2 genoemde gegevens in onze database. Wij evalueren de gegevens om onze dienstverlening, services en casinobeleving te verbeteren en waar mogelijk voor u meer relevante informatie te verstrekken. We gebruiken ook mathematisch-statistische methoden om mogelijke product-/spelinteresses te bepalen. Tevens maken wij gebruikssegmentatieprofielen ten behoeve van statistische analyse en wijzen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon of Fair Play Member Card-nummer.

In de gegevensanalyse worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid of geloof) in de zin van artikel 9 lid 1 AVG betrokken.

3. Recht op inzage e.d. van uw persoonsgegevens
Als deelnemer aan of afnemer van onze Dienst heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht om verbetering, wijziging of verwijdering van die gegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om overdracht van de gegevens aan een andere aanbieder te verzoeken. Ook heeft u het recht om bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen tegen over de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar fg@fairplay.nl.

4. Bewaartermijn
De door Fair Play van u verzamelde persoonsgegevens zullen door Fair Play niet langer dan noodzakelijk is verwerkt en bewaard worden. Uiterlijk 3 jaar nadat de overeenkomst tussen u en Fair Play beëindigd is, zullen de persoonsgegevens vernietigd worden, tenzij er een wettelijke plicht bestaat of andere rechtvaardigingsgrond bestaat om deze gegevens langer te bewaren.

5. Uitgebreidere privacy-verklaring
Voor een uitgebreide(re) uiteenzetting van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en uw rechten, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op www.fairplay.nl/privacy.

 

Fair Play Card