Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Preventie & Voorlichting

Speel bewust 18+
Veel spelers denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op de kansspelen, maar de uitslag is ‘random’. Ze geloven niet in toeval, maar denken dat er een reden is waarom zij wel of niet winnen.

Fair Play Casino richt zich op het creëren van bewustwording bij spelers. Wij bieden een leuke, spannende avond vol spel, vermaak en ontspanning. Maar spelen moet een spel blijven! Het is van belang te beseffen dat dit bij de meeste spelers goed gaat, maar helaas niet bij iedereen.

Fair Play Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We onderhouden daarom contacten met hulpverleningsinstanties en werken actief mee aan voorlichtingscampagnes en adequate scholing van het personeel. Als je wilt, brengen onze medewerkers je in contact met hulpverleningsinstanties.

In alle vestigingen is voorlichtingsmateriaal aanwezig. Als jouw spelgedrag schadelijk is voor jezelf of jouw omgeving attenderen onze medewerkers je op eventuele spelrisico’s. Een volgende optie is om op eigen verzoek een toegangsverbod voor de betreffende vestiging aan te vragen.

Je kunt een vrijwillig toegangsverbod ook persoonlijk aanvragen bij de afdeling Responsible Gaming. De afdeling is verantwoordelijk voor het preventiebeleid en de contacten met AGOG Nederland, regionale en landelijke verslavingszorg. De afdeling Responsible Gaming is telefonisch te bereiken via 045-5428428 (tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) of via ons contactformulier. De afhandeling van klachten wordt tevens door deze afdeling verzorgd.

Tip: Preventie Speelbewust app
De E-Assyst Preventie Speelbewust app is jouw persoonlijke mobiele coach. Het helpt je jouw speelgedrag te monitoren en in de hand te houden. Middels een (anonieme) intake bij een van onze casino’s maak je afspraken met jezelf over jouw speelgedrag, zoals de maximale speeltijd, speellimiet per bezoek en bezoekfrequentie (via GPS). Je kunt tevens een niet-speelperiode instellen en toestemming geven om mensen in jouw omgeving te benaderen wanneer de aangegeven maxima overschreden worden. De E-Assyst Preventie Speelbewust app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Je hebt een inlogcode nodig om de app te kunnen gebruiken, deze is verkrijgbaar in onze casino’s.

Vrijwillig toegangsverbod
Bij constatering van overmatig speelgedrag, of op verzoek van de speler zelf, wordt een vrijwillig toegangsverbod aangeboden. Zes maanden lang wordt de speler geweigerd in het casino. In verschillende regio’s en steden wordt een dergelijk toegangsverbod uitgebreid naar andere (regio)vestigingen of (via de verslavingszorg) zelfs landelijk uitgebreid. We verwijzen zo nodig door naar de verslavingszorg als er daadwerkelijk sprake lijkt van een probleem. Je kunt een vrijwillig toegangsverbod ook persoonlijk aanvragen bij de afdeling Responsible Gaming. 

Een medewerker kan in een situatie terechtkomen waarin, rekening houdend met zijn inlevingsvermogen, hij/zij genoodzaakt is om een speler een gedwongen toegangsverbod te geven. Dit wordt de speler direct verteld. Dit verbod is minimaal één jaar geldig, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis.

Hulpverleningsinstanties verslavingszorg
Met jouw vragen kun je bij onze medewerkers terecht. Soms biedt echter professionele hulp uitkomst. Uitgebreide informatie over symptomen van problematisch spelgedrag, problemen met spelen, hulpverleningsinstanties en dergelijke vind je op:

Instanties
Chat is bereikbaar op werkdagen van 13.00-17.00u.

Zelfhulp
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag

  • Hands24x7 (telefonisch 0800-3701503 & WhatsApp 06-46561730)

Ervaringsdeskundigen
SLICKS is een onafhankelijke organisatie van ervaringsdeskundigen die de collectieve belangen behartigt van alle kansspelspelers in Nederland en specifiek die van de risico- en probleemspelers. SLICKS geeft via een kenniscentrum uitgebreide informatie over gokken en kansspelen maar ontwikkelt ook producten & diensten vanuit ervaringskennis en wetenschap.

Pas op Gamen en Gokken (PoGG) organiseert voorlichtingen en workshops, waar ouders, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, mensen uit het onderwijs, maar ook gamers en gokkers elkaar ontmoeten. PoGG wil boven alles ‘awareness’ kweken. Met ‘awareness’ bedoelt men ‘aandacht’, ‘voorzichtigheid’, ‘attentie’ en ook ‘een waarschuwing’. Overigens uitdrukkelijk zonder gamen & gokken te willen verbieden of mensen te verbieden om te gamen of te gokken.