Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Preventie & Voorlichting

Speel Bewust 18+
Veel spelers denken dat zij invloed kunnen uitoefenen op kansspelen. Dit is echter een vorm van ‘magisch denken’. Zij geloven niet in toeval, maar denken dat er een reden is waarom zij wel of niet winnen. Maar de uitslag van ieder kansspel is ‘random’ en kan door een speler niet worden beïnvloed.
 
Fair Play Casino richt zich onder andere op het creëren van bewustwording bij spelers van de risico's van overmatig gokken en spelen. Hoewel onze casino’s een plek zijn vol spanning en kansspelen, moet spelen wel een spel blijven! Bij de meeste spelers gaat dit goed, maar we beseffen dat dit niet voor iedereen geldt.
 
Fair Play Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We onderhouden daarom contacten met hulpverleningsinstanties en werken actief mee aan voorlichtingscampagnes en passende scholing van het personeel.
Als je wilt, brengen onze medewerkers je in contact met de afdeling Responsible Gaming of met de regionale hulpverleningsinstanties.  
 
 
Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens kun je lezen in onze privacyverklaring (privacy statementdatenschutzerklärungdéclaration de confidentialité)
 
 
Tip: Preventie Speelbewust app
Om ervoor te zorgen dat jij veilig en verantwoord in onze casino’s speelt, hebben we in samenwerking met AGOG, Novadic-Kentron en E-Assyst een app ontwikkeld om gokproblemen te voorkomen. Deze app, genaamd E-Assyst, is gebaseerd op een behandelmodel van Radboud UMC Nijmegen. De app is te downloaden via de Google Play Store van Android en via de Appstore van Apple.
Deze app zorgt voor meer inzicht in en controle over jouw speelgedrag. Voordat je de app kunt gebruiken, moet E-Assyst weten wat jouw speellimieten zijn. Deze limieten worden bepaald aan de hand van een aantal E-Assyst vragen. Het antwoord op deze vragen kun je via de mail naar info@e-assyst.nl óf via WhatsApp naar 06 52383983 sturen. Wanneer de antwoorden zijn ingestuurd, ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord van E-Assyst waarmee je kunt inloggen. De antwoorden van deze vragen worden niet gedeeld met Fair Play Casino of andere personen/instanties. Je privacy is gewaarborgd. Deze antwoorden heeft de mobile coach, oftewel buddy, nodig om jou aan je afspraken te herinneren zodat je verantwoordelijk blijft spelen.  

E-assyst vragen:  

• Hoeveel uren wil je per bezoek maximaal in een casino blijven?  

• Hoeveel dagen in de week wil je maximaal het casino bezoeken?  

• Hoeveel geld wil je maximaal uitgeven per bezoek aan het casino?  

• Met welke (bij)naam kunnen wij jouw account aanmaken? 

De E-Assyst Preventie Speelbewust app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Om de app te gebruiken als je digitale buddy, dien je de app toegang te verlenen tot je locatie. Dit doe je door bij de telefooninstellingen naar privacy te gaan en je locatie voorziening te activeren voor de app. Op deze manier weet de app waar je bent en kan je herinneren aan je eigen ingestelde limieten. Let er wel op dat je voor het betreden van het casino de app opent en activeert.

In alle vestigingen is ook voorlichtingsmateriaal aanwezig. Als jouw spelgedrag schadelijk is voor jezelf of jouw omgeving, attenderen onze medewerkers je op je speelgedrag, de eventuele spelrisico’s en geven ze tips om je spelgedrag te matigen. Ook adviseren zij jou om een zelftest af te nemen waarmee je binnen een paar minuten meer inzicht krijgt in jouw gokgedrag. Ook als uit de zelftest blijkt dat jouw gokgedrag normaal is, kun je jouw vragen over gokken bespreken met onze expert van de afdeling Responsible Gaming.

Vrijwillig toegangsverbod
Een volgende optie is een gesprek met de afdeling Responsible Gaming of om en “adempauze” te nemen door middel van een vrijwillig toegangsverbod op eigen verzoek voor het casino aan te vragen. 
Als wij merken dat je erg vaak speelt of als jij er zelf om vraagt, bieden wij je een vrijwillig toegangsverbod aan. Afspraken hierover handelen wij op discrete wijze af.
 
Als jij dit verbod accepteert, word je 6 maanden lang geweigerd in het casino. In verschillende regio’s en steden wordt het toegangsverbod uitgebreid naar andere casinovestigingen binnen de gemeente of, via de afdeling Responsible Gaming middels ons doorverwijzingsprotocol met de verslavingszorg en/of AGOG, uitgebreid op regionaal of zelfs landelijk niveau. Als er mogelijk sprake is van een probleem, verwijzen we jou door naar de verslavingszorg. 
 
De verantwoordelijkheid voor het niet betreden van genoemde casino’s ligt echter geheel bij jou. Genoemde casino’s zijn dan ook niet aansprakelijk wanneer jij in de periode dat het toegangsverbod geldt er alsnog in slaagt om (willens en wetens!) genoemde casino’s te betreden. Wel zullen onze medewerkers hun uiterste best doen om herkenning te waarborgen.
Voor alle duidelijkheid willen wij mededelen dat, wanneer je door één van onze medewerkers in eerder genoemde casino’s wordt aangetroffen, wij zonder verdere waarschuwing aangifte kunnen doen bij Justitie op grond van Art. 138 Wetboek van Strafrecht, huisvredebreuk. Wij verzoeken je daarom goed nota te nemen van dit schrijven, mede gelet op het Arrest van de Hoge Raad van 16 december 1969. De vindplaats is: ECLI:NL:HR:1969:AB5039.
 
Als je gebruik wenst te maken van een Re-entre gesprek, dien je voordat je het casino mag betreden eerst persoonlijk contact op te nemen met de afdeling Responsible Gaming.
 
Je kunt een vrijwillig toegangsverbod of informatie hierover ook zelf aanvragen bij de afdeling Responsible Gaming door een mail te sturen naar ResponsibleGaming@jhgroup.nl. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het preventiebeleid en de contacten met AGOG Nederland, regionale en landelijke verslavingszorg. De afdeling Responsible Gaming is tevens telefonisch te bereiken via 045-5428428 (tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur). Ook de afhandeling van klachten wordt door deze afdeling verzorgd. 

Onvrijwillig toegangsverbod
Sommige situaties en incidenten kunnen ook leiden tot een onvrijwillig toegangsverbod, oftewel een zwarte lijst.
 
Indien nodig kan de Responsible Gaming Manager je ter bescherming van jezelf en de omgeving een onvrijwillig (gedwongen) verbod, ook wel zwarte lijst genoemd, opleggen. Deze zwarte lijst wordt opgelegd als je speelgedrag daar aanleiding toe geeft en/of we signalen van derden krijgen.
 
Onze medewerkers doen er alles om de veiligheid in het casino van de medewerkers en spelers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer jij betrokken bent (geweest) bij een incident of calamiteit, wij dit registreren. Een medewerker kan ook in een situatie terechtkomen waarbij hij/zij een speler uit de vestiging moet verwijderen om de veiligheid van andere spelers, de sfeer in het casino en/of het beschermen van de eigendommen dient te waarborgen.
 
In uiterste gevallen kan dit resulteren in een gedwongen toegangsverbod. Indien Fair Play een gedwongen toegangsverbod oplegt, zullen wij jou – voor zover mogelijk – daarover direct informeren, of doen dit bij je eerstvolgende bezoek. Dit verbod is minimaal één jaar geldig, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis.

Hulpverleningsinstanties verslavingszorg
Met al jouw vragen kun je bij onze medewerkers terecht en/of onze afdeling Responsible Gaming. Echter, soms biedt professionele hulp uitkomst. Uitgebreide informatie over symptomen van problematisch spelgedrag, problemen met spelen, hulpverleningsinstanties en dergelijke vind je op:

Wetenschappelijke zelftests gokken

Instanties
Chat is bereikbaar op werkdagen van 13.00-17.00u.

Zelfhulp
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag

  • Hands24x7 (telefonisch 0800-3701503 & WhatsApp 06-46561730)

Ervaringsdeskundigen
Pas op Gamen en Gokken (PoGG) organiseert voorlichtingen en workshops, waar ouders, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, mensen uit het onderwijs, maar ook gamers en gokkers elkaar ontmoeten. PoGG wil boven alles ‘awareness’ kweken. Met ‘awareness’ bedoelt men ‘aandacht’, ‘voorzichtigheid’, ‘attentie’ en ook ‘een waarschuwing’. Overigens uitdrukkelijk zonder gamen & gokken te willen verbieden of mensen te verbieden om te gamen of te gokken.

SLICKS is een onafhankelijke organisatie van ervaringsdeskundigen die de collectieve belangen behartigt van alle kansspelspelers in Nederland en specifiek die van de risico- en probleemspelers. SLICKS geeft via een kenniscentrum uitgebreide informatie over gokken en kansspelen maar ontwikkelt ook producten & diensten vanuit ervaringskennis en wetenschap.