Klachtenprocedure promotionele kansspelen

Indien u van mening bent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode promotionele kansspelen, dan kunt u daarover een schriftelijke klacht indienen.


Uw klacht kunt u schriftelijk sturen naar:

Fair Play Centers BV
T.a.v. de afdeling Marketing / Juridische Zaken
Postbus 3009
6460 HA Kerkrade


Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien: 

uw naam, adres en telefoongegevens;
de naam van de actie waarover u klaagt;
een heldere omschrijving en motivering van uw klacht;
de periode waarop uw klacht betrekking heeft. 


De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.


Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing en/of de afdeling Juridische Zaken. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.

 

Fair Play Card