Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Preventie & Voorlichting

Speel bewust 18+
Veel spelers denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op de kansspelen, maar de uitslag is ‘random’. Ze geloven niet in toeval, maar denken dat er een reden is waarom zij wel of niet winnen.

Fair Play Casino richt zich op het creëren van bewustwording bij spelers. Wij bieden een leuke, spannende avond vol spel, vermaak en ontspanning. Maar spelen moet een spel blijven! Het is van belang te beseffen dat dit bij de meeste spelers goed gaat, maar helaas niet bij iedereen.

Fair Play Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We onderhouden daarom contacten met hulpverleningsinstanties en werken actief mee aan voorlichtingscampagnes en adequate scholing van het personeel.

In alle vestigingen is voorlichtingsmateriaal aanwezig. Als jouw spelgedrag schadelijk is voor jezelf of iemand anders zijn omgeving attenderen onze medewerkers je op eventuele spelrisico’s. Een volgende optie is om op eigen verzoek een toegangsverbod voor de betreffende vestiging aan te vragen.

Als je wilt, brengen onze medewerkers je in contact met hulpverleningsinstanties.

Tip: Preventie Speelbewust app
De E-Assyst Preventie Speelbewust app is jouw persoonlijke mobiele coach. Het helpt je jouw speelgedrag te monitoren en in de hand te houden. Middels een (anonieme) intake bij een van onze casino’s maak je afspraken met jezelf over jouw speelgedrag, zoals de maximale speeltijd, speellimiet per bezoek en bezoekfrequentie (via GPS). Je kunt tevens een niet-speelperiode instellen en toestemming geven om mensen in jouw omgeving te benaderen wanneer de aangegeven maxima overschreden worden. De E-Assyst Preventie Speelbewust app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Je hebt een inlogcode nodig om de app te kunnen gebruiken, deze is verkrijgbaar in onze casino’s.

Vrijwillig toegangsverbod
Bij constatering van overmatig speelgedrag, of op verzoek van de speler zelf, wordt een vrijwillig toegangsverbod aangeboden. Zes maanden lang wordt de speler geweigerd in het casino. In verschillende regio’s en steden wordt een dergelijk toegangsverbod uitgebreid naar andere (regio)vestigingen of (via de verslavingszorg) zelfs landelijk uitgebreid. We verwijzen zo nodig door naar de verslavingszorg als er daadwerkelijk sprake lijkt van een probleem.

Onvrijwillig toegangsverbod
Een medewerker kan in een situatie terechtkomen waarin, rekening houdend met zijn inlevingsvermogen, hij/zij genoodzaakt is om een speler een gedwongen toegangsverbod te geven. Dit wordt de speler direct verteld. Dit verbod is minimaal één jaar geldig, afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis.

Hulpverleningsinstanties verslavingszorg
Met jouw vragen kun je bij onze medewerkers terecht. Soms biedt echter professionele hulp uitkomst. Uitgebreide informatie over symptomen van problematisch spelgedrag, problemen met spelen, hulpverleningsinstanties en dergelijke vind je op:

Regionale instanties