Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Over Fair Play Casino

Fair Play Casino’s zijn amusementcentra met een veelzijdig kansspelaanbod waar iedereen, vanaf de wettelijk toegestane leeftijdsgrens, een gokje kan wagen.

Entreevoorwaarden
De wettelijke minimumleeftijd voor het bespelen van kansspelautomaten is op 18 jaar vastgesteld. Niet alleen het láten spelen van jongeren onder 18 jaar is strafbaar, maar deze jongeren zijn zelf óók strafbaar. Onze medewerkers controleren iedere bezoeker bij het betreden van het kansspelgedeelte op o.a. leeftijd. Onbekende spelers waarvan het vermoeden bestaat dat zij nog geen 25 jaar zijn, dienen zich verplicht bij binnenkomst te legitimeren. Bezoekers onder de 18 jaar en bezoekers die indien gevraagd geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen, wordt de toegang geweigerd. Bij bepaalde vestigingen geldt een minimale leeftijd van 21 jaar, dit staat dan vermeld op de betreffende locatie pagina. 

Speelautomaten
Alle automaten voldoen aan strikte, wettelijke voorwaarden en worden in overeenstemming met deze eisen geijkt en gecontroleerd door overheidsinstanties. Als bewijs van goedkeuring zit er op elke automaat een toelatingssticker. De controle op de speelautomaten wordt niet alleen geregeld via de Wet (jaarlijks), ook de DEKRA criteria stellen eisen aan de aanwezige speelautomaten en de controle hierop. Heb je een klacht over een speelautomaat? Meld je klacht bij onze afdeling Responsible Gaming & Kwaliteit via tel. 045-5428428 (tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) of via het contactformulier. De Kansspelautoriteit behandelt zelf geen individuele klachten, maar ontvangt wel graag tevens een melding van jouw klacht.

Veiligheid
Fair Play Casino beschikt als enige binnen de branche over een eigen particuliere beveiligingsorganisatie en Videomeldkamer (Video Surveillance Nederland), die geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Justitie. Het beschikken over deze beveiligingsdienst draagt niet alleen bij tot een veilig gevoel in de locaties: uit verklaringen van burgemeesters en politiekorpsen is gebleken dat het effect hiervan ook duidelijk waarneembaar is in de directe omgeving. Alleen al de wetenschap dat er beveiliging aanwezig is, werkt preventief!

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Naast alle wettelijke verplichtingen voldoen alle Fair Play Casino's aan de hoogste kwaliteitsnormen ten aanzien van o.a. inrichting, spelaanbod, openbare orde en veiligheid, management en personeel.
In het verlengde van de hoge, zelf opgelegde, eisen liggen de kwaliteitscriteria voor het DEKRA-certificaat.

Deze criteria werden geformuleerd door DEKRA, de brancheorganisatie VAN en diverse overheids- en hulpverleningsinstanties. Zij eisen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering aantoonbaar, beheersbaar en controleerbaar zijn. Wij hanteren zelf de formule: Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt!

Vanzelfsprekend voldoet Fair Play Casino ook aan alle kwaliteitseisen van de brancheorganisatie VAN en onderschrijft Fair Play Casino de VAN-ondernemerscode en de wettelijke reclamecode.